close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Legalizacja (uwierzytelnienie) dokumentu służy nadaniu dokumentowi urzędowemu wydanemu w danym państwie cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa.

   

  W przypadku Państw-Stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938), uwierzytelnienia dokonuje się w wyznaczonym urzędzie państwa, z którego pochodzi dokument, poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą, zwaną również pieczęcią, apostille.

   

  Aktualny wykaz państw będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku dostępny jest pod adresem: www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table

   

  W przypadku państw niebędących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku, legalizacja następuje w urzędzie konsularnym państwa, na którego terytorium ma zostać użyty dany dokument urzędowy, akredytowanego na terytorium państwa, z którego dokument pochodzi. W Polsce polskie dokumenty urzędowe na potrzeby ich uznania w innych państwach legalizuje i wydaje apostille Dział Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Al. J. Ch. Szucha 21, Warszawa).

   

  Ponieważ Niemcy i Polska są stroną konwencji haskiej z 5 października 1961. urzędy konsularne w Niemczech nie są uprawnione do legalizacji dokumentów.

  • Organy niemieckie wydające „Apostille" w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Kolonii:

   

  Dla Nadrenii Północnej-Westfalii:

   

  Dla dokumentów wydanych przez samorządy (np. miasta, gminy), dokumentów szkolnych (np. szkół średnich i wyższych), dokumentów administracji skarbowej, certyfikatów urzędów weterynarii,(…):

               Zarządy Okręgów Administracyjnych (Bezirksregierungen):

               Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstraβe 1, 59821 Arnsberg, Tel.: 0049-2931-82-0

               Bezirksregierung Detmold, Leopoldstraβe 15, 32756 Detmold, Tel.: 0049-5231-71-0

               Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, Tel.: 0049-211-475-0

               Bezirksregierung Köln, Zeughausstraβe 2-10, 50667 Köln, Tel.: 0049-221-147-0

               Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3, 48143 Münster, Tel.: 0049-251-411-0

   

   

  Dla dokumentów sądowych, notarialnych, tłumaczeń przysięgłych, (…):

   

               Prezesi Sądów Krajowych (Landgerichtspräsidenten):

  Okręg Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie (Oberlandesgericht Düsseldorf):

  Landgericht Düsseldorf, Werdener Straβe 1, 40227 Düsseldorf, Tel.: 0049-211-8306-0

  Landgericht Duisburg, König-Heinrich-Platz 1, 47051 Duisburg, Tel.: 0049-203-47015

  Landgericht Kleve, Schlossberg 1, 47533 Kleve, Tel.: 0049-2821-87-0

  Landgericht Krefeld, Nordwall 131, 47798 Krefeld, Tel.: 0049-2151-847-0

  Landgericht Mönchengladbach, Hohenzollernstraβe 157, 41061 Mönchengladbach, Tel.: 0049-2161-276-0

  Landgericht Wuppertal, Eiland 1, 42103 Wuppertal, Tel.: 0049-202-498-0

               Okręg Wyższego Sądu Krajowego w Hamm (Oberlandesgericht Hamm):

               Landgericht Arnsberg, Brückenplatz 7, 59821 Arnsberg, Tel.: 0049-2931-861

               Landgericht Bielefeld, Niederwall 71, 33602 Bielefeld, Tel.: 0049-521-549-0

               Landgericht Bochum, Westring 8, 44787 Bochum, Tel.: 0049-234-967-0

               Landgericht Detmold, Paulinenstraβe 46, 32756 Detmold, Tel.: 0049-5231-768-1

               Landgericht Dortmund, Kaiserstraβe 34, 44135 Dortmund, Tel.: 0049-231-926-0

               Landgericht Essen, Zweigertstraβe 52, 45130 Essen, Tel.: 0049-201-803-0

               Landgericht Hagen, Heinitzstraβe 42, 58097 Hagen, Tel.: 0049-2331-985-0

               Landgericht Münster, Am Stadtgraben 10, 48143 Münster, Tel.: 0049-251-494-0

               Landgericht Paderborn, Am Bogen 2-4, 33098 Paderborn, Tel.: 0049-5251-126-0

               Landgericht Siegen, Berliner Straβe 22, 57072 Siegen, Tel.: 0049-271-3373-0

               Okręg Wyższego Sądu Krajowego w Kolonii (Oberlandesgericht Köln):

               Landgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, Tel.: 0049-241-9425-0

               Landgericht Bonn, Wilhelmstraβe 21, 53111 Bonn, Tel.: 0049-228-702-0

               Landgericht Köln, Luxemburger Straβe 101, Tel.: 0049-221-477-0

   

  Dla dokumentów wydanych przez urzędy federalne, dla wyciągów z Centralnego Rejestru Karnego (Bundeszentralregister):

               Federalny Urząd Administracji (Bundesverwaltungsamt):

                          Bundesverwaltungsamt, Barbarastraβe 1, 50735 Köln, Tel.: 0049-221-758-0

   

  Dla wyciągów z Federalnego Centralnego Rejestru Karnego (Bundeszentralregister):

                          Federalny Urząd Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz):

                          Bundesamt für Justiz, Adenauerallee 99-103, 53113 Bonn, Tel.: 0049-228-99410-40

   

  Dla Hesji:

   

  Dla dokumentów wydanych przez samorządy (np. miasta, gminy), dokumentów szkolnych (np. szkół średnich i wyższych), dokumentów administracji skarbowej, certyfikatów urzędów weterynarii,(…):

               Zarządy Okręgów Administracyjnych (Regierungspräsidien):

               Regierungspräsidium Darmstadt, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt, Tel.: 0049-6151-12-0

  Regierungspräsidium Gieβen, Landgraf-Philipp-Platz 1-7, 35390 Gieβen, Tel.: 0049-641-303-0

  Regierungspräsidium Kassel, Steinweg 6, 34117 Kassel, Tel.: 0049-561-106-0

   

  Dla dokumentów sądowych, notarialnych, tłumaczeń przysięgłych, (…):

               Prezesi Sądów Krajowych (Landgerichtspräsidenten):

  Okręg Wyższego Sądu Krajowego we Frankfurcie (Oberlandesgericht Frankfurt):

  Landgericht Darmstadt, Mathildenplatz 13 u. 15, 64283 Darmstadt, Tel.: 0049-6151-992-0

  Landgericht Frankfurt, Gerichtsstraβe 2, 60313 Frankfurt a.M., Tel.: 0049-69-1367-01

  Landgericht Gieβen, Ostanlage 15, 35390 Gieβen, Tel.: 0049-641-934-0

  Landgericht Hanau, Nuβallee 17, 63450 Hanau, Tel.: 0049-6181-297-0

  Landgericht Limburg, Schiede 14, 65549 Limburg a.d.L., Tel.: 0049-6431-2908-0

  Landgericht Wiesbaden, Mainzer Straβe 124, 65189 Wiesbaden, Tel.: 0049-611-3261-0

  Landgericht Fulda, Am Rosengarten 4, 36037 Fulda, Tel.: 0049-661-924-02

  Landgericht Kassel, Frankfurter Straβe 7, 34117 Kassel, Tel.: 0049-561-912-0

  Landgericht Marburg, Universitätsstraβe 48, 35037 Marburg, Tel.: 0049-6421-290-0

   

  Dla dokumentów wydanych przez urzędy federalne, dla wyciągów z Centralnego Rejestru Karnego (Bundeszentralregister):

               Federalny Urząd Administracji (Bundesverwaltungsamt):

                          Bundesverwaltungsamt, Barbarastraβe 1, 50735 Köln, Tel.: 0049-221-758-0

   

  Dla wyciągów z Federalnego Centralnego Rejestru Karnego (Bundeszentralregister):

                          Federalny Urząd Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz):

                          Bundesamt für Justiz, Adenauerallee 99-103, 53113 Bonn, Tel.: 0049-228-99410-40

   

   

  Dla Nadrenii-Palatynatu:

   

  Dla dokumentów wydanych przez samorządy (np. miasta, gminy), dokumentów szkolnych (np. szkół średnich i wyższych), dokumentów administracji skarbowej, certyfikatów urzędów weterynarii,(…):         

               Dział Nadzoru i Usług (Aufsichts- Und Diensleistungsdirektion):

  Aufsichts- Und Dienstleistungsdirektion, Europaallee 7, 67657 Kaiserslautern, Tel.: 0049-631-842-842131

   

  Dla dokumentów sądowych, notarialnych, tłumaczeń przysięgłych, (…):

               Prezesi Sądów Krajowych (Landgerichtspräsidenten):

  Okręg Wyższego Sądu Krajowego w Koblenz (Oberlandesgericht Koblenz):

  Landgericht Bad Kreuznach, Ringstraβe 79, 55543 Bad Kreuznach, Tel.: 0049-671-708-0

  Landgericht Koblenz, Karmeliterstraβe 14, 56068 Koblenz, Tel.: 0049-261-102-0

  Landgericht Mainz, Diether-von-Isenburg-Straβe, 55116 Mainz, Tel.: 0049-6131-141-0

  Landgericht Trier, Justizstraβe 2,4,6, 54290 Trier, Tel.: 0049-651-466-0

  Okręg Palatynackiego Wyższego Sądu Krajowego w Zweibrücken (Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken):

  Landgericht Frankenthal (Pfalz), Bahnhofstraβe 33, 67227 Frankenthal (Pfalz), Tel.: 0049-6233-80-0

  Landgericht Kaiserslautern, Bahnhofstraβe 24, 67655 Kaiserslautern, Tel.: 0049-631-3721-0

  Landgericht Landau (Pfalz), Marienring 13, 76829 Landau (Pfalz), Tel.: 0049-6341-22-0

  Landgericht Zweibrüken, Goetheplatz 2, 66482 Zweibrücken, Tel.: 0049-6332-805-0

   

  Dla dokumentów wydanych przez urzędy federalne, dla wyciągów z Centralnego Rejestru Karnego (Bundeszentralregister):

               Federalny Urząd Administracji (Bundesverwaltungsamt):

                          Bundesverwaltungsamt, Barbarastraβe 1, 50735 Köln, Tel.: 0049-221-758-0

   

  Dla wyciągów z Federalnego Centralnego Rejestru Karnego (Bundeszentralregister):

  Federalny Urząd Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz):

                          Bundesamt für Justiz, Adenauerallee 99-103, 53113 Bonn, Tel.: 0049-228-99410-40

   

  Dla Kraju Saary:

   

  Dla dokumentów wydanych przez samorządy (np. miasta, gminy), dokumentów szkolnych (np. szkół średnich i wyższych), dokumentów administracji skarbowej, certyfikatów urzędów weterynarii,(…):

               Krajowy Urząd Administracyjny (Landesverwaltungsamt):

               Landesverwaltungsamt Saarland, Am Markt 7, 66386 St. Ingbert, Tel.: 0049-681501-00

   

  Dla dokumentów sądowych, notarialnych, tłumaczeń przysięgłych, (…):

               Prezes Sądu Krajowego (Landgerichtspräsidenten):

  Okręg Wyższego Sądu Krajowego w Saarbrücken (Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken):

  Landgericht Saarbrücken, Franz-Josef-Röder-Straβe 15, 66119 Saarbrücken, Tel.:  0049-681-501-05

   

  Dla dokumentów wydanych przez urzędy federalne, dla wyciągów z Centralnego Rejestru Karnego (Bundeszentralregister):

               Federalny Urząd Administracji (Bundesverwaltungsamt):

                          Bundesverwaltungsamt, Barbarastraβe 1, 50735 Köln, Tel.: 0049-221-758-0

   

  Dla wyciągów z Federalnego Centralnego Rejestru Karnego (Bundeszentralregister):

                          Federalny Urząd Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz):

                          Bundesamt für Justiz, Adenauerallee 99-103, 53113 Bonn, Tel.: 0049-228-99410-40

  Tryb uzyskania „Apostille"

  Osoba, która podpisała dokument lub jego posiadacz, składa wniosek do właściwego organu, który wyda „Apostille".

  Każdy wyznaczony organ prowadzi rejestr lub kartotekę, w której odnotowuje wydane „Apostille".

  Na wniosek każdej zainteresowanej osoby - organ, który wydał „Apostille" sprawdzi, czy dane zawarte w „Apostille" odpowiadają danym w rejestrze lub kartotece.

   

  W celu usprawnienia obrotu prawnego niektóre kategorie dokumentów zostały całkowicie zwolnione z obowiązku legalizacji. W szczególności pewne uproszczenia przyjęto w stosunku do aktów stanu cywilnego przyjmując:

  • Konwencję nr 16 sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735), która zwalnia od obowiązku tłumaczenia i legalizacji odpisy wielojęzyczne wydane przez Państwa-Strony Konwencji;
  • Konwencję nr 17 sporządzoną w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącą zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446), która zwalnia od obowiązku legalizacji akta stanu cywilnego wydane przez Państwa-Strony Konwencji (niezależnie od tego czy odpis został wydany na druku międzynarodowym czy miejscowym).

   

  Akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji i tłumaczenia na podstawie Konwencji nr 16 pod warunkiem, że zostały sporządzone na odpisie wielojęzycznym

  Akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji na podstawie Konwencji nr 17 (Konwencja nie zwalnia od obowiązku przedłożenia tłumaczenia przysięgłego)

  Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Litwa, Macedonia, , Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Bośnia-Hercegowina

  Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Turcja, Grecja

   

   

   

  Podstawa prawna:

  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938);
  • Konwencja nr 16 sporządzonej w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. poz. 1735);
  • Konwencja nr 17 sporządzonej w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 r. poz. 1446);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: