close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I STANU CYWILNEGO

 • Wydobywanie dokumentów ukraińskich

   

  Na wniosek obywatela polskiego, urząd konsularny może pośredniczyć w wydobywaniu i przekazywaniu dokumentów archiwalnych, urzędowych, odpisów, wypisów lub zaświadczeń z zasobów archiwalnych Ukrainy.

   

  Wniosek o wydobycie dokumentów powinien być własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę, zawierać szczegółowe dane o poszukiwanym dokumencie i osobie wnioskodawcy, wyjaśniać przyczyny prowadzonych poszukiwań (tytuł prawny).  

  Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego dokumentu tożsamości, potwierdzającą polskie obywatelstwo.

  Opłata z tytułu czynności konsularnej wynosi 30 EURO, za każdy dokument.

  Opłatę należy uiscić w gotówce w kasie urzędu konsularnego lub w PLN, według kursu sprzedaży ogłoszonego przez NBP (tabela C), obowiązującego w dniu wykonania przelewu, na następujący numer konta:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  NBP O/O Warszawa

  93 1010 1010 0007 9422 3000 0000

  (ze szczegółowym podaniem tytułu opłaty - za co, i nazwy placówki konsularnej realizującej czynność)

   

  Kopię dowodu wpłaty wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres naszego urzędu konsularnego w Kijowie.

   

  Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku uzyskania negatywnej odpowiedzi.

   

  UWAGA:

  JEDYNIE OBYWATELE POLSCY MOGĄ UZYSKAĆ POMOC W WYDOBYCIU DOKUMENTÓW.

   

  Czas oczekiwania na realizacje wniosku o wydobycie dokumentów wynosi około 4 miesięcy.

   

  Akta stanu cywilnego

  Informujemy, że zgodnie z przepisami ukraińskimi o dokumenty stanu cywilnego mogą występować wyłącznie osoby, których dokumenty dotyczą, a także ich dzieci, małżonkowie, rodzice lub dalsza rodzina, która udowodni bezpośredni stopień pokrewieństwa. W celu uzyskania dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego na Ukrainie należy przysłać wniosek (wniosek powinien dotyczyć wyłącznie jednego wydobywanego aktu stany cywilnego).

  W celu uzyskania odpisu aktu urodzenia – należy podać imię, nazwisko, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, datę i miejsce urodzenia (nazwa miejscowości: wieś/miasto, powiat (rejon) i województwo (obwód)), dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z daną osobą oraz informację do jakich celów jest potrzebny powyższy dokument.

   

  W celu uzyskania odpisu aktu małżeństwa – niezbędne są dane osobowe obojga małżonków (imię, nazwisko, imiona rodziców), data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z daną osobą oraz informację do jakich celów jest potrzebny powyższy dokument.

   

  W celu uzyskania odpisu aktu zgonu – należy podać imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, datę i miejsce śmierci, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z daną osobą oraz informację do jakich celów jest potrzebny powyższy dokument.

   

  Inne zaświadczenia

  W celu uzyskania dokumentów dotyczących DEPORTACJI ORAZ REHABILITACJI RODZINY – należy podać nazwę miejscowości: wieś/miasto, powiat (rejon) i województwo (obwód), skąd i dokąd została deportowana rodzina, datę oraz wykaz osób i dane personalne wszystkich członków deportowanej rodziny, oraz do jakich celów jest potrzebny dany dokument.

  W celu uzyskania dokumentu dotyczącego POBYTU W ARESZCIE I OBOZACH PRACY oraz REHABILITACJI – należy podać dane personalne osoby, datę i miejsce aresztu oraz nazwę miejscowości, w której znajdował się obóz pracy oraz do jakich celów jest potrzebny dany dokument.

   

   

   

  *

   

  Można bezpośrednio zwracać się z wnioskiem do właściwego ukraińskiego USC o przesłanie wypisu z aktu stanu cywilnego, na podstawie art. 16 ust. 4 umowy między RP a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Kijowie 24 maja 1993 roku.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: