close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ORGANIZACJE MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W KIJOWSKIM OKRĘGU KONSULARNYM

 • W Kijowskim Okręgu Konsularnym działa 45 organizacji mniejszości polskiej, zrzeszonych w Związku Polaków na Ukrainie i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, jak i nie należących do tych dwóch central.

   

  Organizacje polskie w Kijowskim Okręgu Konsularnym:

   

  1. Związek Polaków na Ukrainie

  Adres: 01030 Kijów, ul. I. Franki 40b

  Prezes: Antoni Stefanowicz

  E-mail: zpu5@o2.pl

  Strona internetowa: www.z-p-u.org

  tel./fax :+38(044)4863177

   

  2. Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie - „Dom Polski" w Kijowie

  Adres:01032 Kijów, ul. Saksagańskiego 99 m.4,

  Dyrektor: Maria Siwko

  E-mail: dom_polski1@op.pl,

  Strona internetowa: http://dom-polski.org.ua/

  tel.: +38(044)289-99-67

   

  3. Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda" 

  Adres: 03037 Kijów, ul. Braci Zerowych 1/3, m. 12

  Prezes: Oleg Krysin

  Wiceprezes: Julia Ferencewa

  E-mail:  o.krysin@gmail.com

  Strona Internetowa: www.sp-zgoda.org

  https://pl-pl.facebook.com/ZGODA-Kijowskie-Narodowo%C5%9Bciowo-Kulturalne-Stowarzyszenie-Polak%C3%B3w-526279010895288/

  Tel.: [+38] (044) 249 75 30, kom.: [+38] 095 127 5551 

   

  4. Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. A. Mickiewicza w Kijowie

  Adres: Kijów 01030, ul. Iwana Franki, 16/2

  Prezes: Irena Gilowa

  Wiceprezes: Olena Cwietowa

  E-mail: irenagilova@gmail.com ; tsavenko@ukr.net

  tel.: +38044 529-59-12

  tel. kom.: +38050-447-64-38

   

  5. Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster" w Nieżynie

  Adres: 16600 Nieżyn ul. Korczagina 7 m.47

  Prezes: Weronika Mandryko

  E-mail: lucyna.ejma@gmail.com

  tel.: +38 097 637 4776

   

  6. Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Ukrainie 

  Adres: 01054 Kijów, ul. J. Kociubińskiego 9

  Prezes: prof. dr med. Anatol Święcicki

  tel. kom.: +380 67 931-78-44

   

  7. Kijowskie Polskie Zgromadzenie Szlacheckie „ZGODA" im. Mariana Małowskiego

  Adres: 03062 Kijów, ul. Honczarowa 8 m.2

  Prezes: Roman Małowski

  E-mail: jmalowska@poczta.fm

  tel. kom.: +380 63180 94 81

   

  8. Kijowska Polska Asocjacja Młodzieżowa  „Młodzi i Kreatywni"

  Prezes: Larysa Bułanowa

  E-mail: l.boulanova@rambler.ru

  tel. kom.: +38066916 11 16

   

  9. Rzymsko-Katolickie Towarzystwo „Polonia" w Kijowie

  Prezes: Ludwika Niżyńska

  Wiceprezes: Konstanty Zielunko

  E-mail: ludvika@ukr.net

  Tel.: .+38 066 786 56 74 , +38 067 320 33 20

   

  10. „Dziennik Kijowski"

  Adres: Kijów 03040,  ul. M. Stelmacha 10a, biuro 512

  Redaktor naczelny:  Stanisław Panteluk

  Z-ca redaktora: Andżelika Płaksina

  E-mail: okodk@ukr.net, stas@ dk.com.ua

  Strona internetowa: http://www.dk.com.ua/

  tel./fax: (044) 257-45-49, kom.: 067-235-31-92 

   

  11. „Krynica"- Kwartalnik

  Adres: 04119 Kijów, skr. poczt. nr 88,

  Red. nacz.: Dorota Jaworska

  e-mail: dorota57@ukr.net

  tel. +380 44503 30 22

   

  12. Kijowski Oddział Związku Nauczycieli Polskich na Ukrainie

  Prezes: Natalia Doroszkiewicz,

  tel.: +380 442 722 640

   

  13.  Organizacja Społeczna „Społeczność Polaków miasta Irpienia”

    Adres: m. Irpień, ul. Troicka 38

    Prezes: Walentyna Korczewska

   e-mail: polacyirpin@gmail.com, www.facebook.com/polacyirpin

   

  14. Polonijna Społeczna Organizacja „Dzieci Polski"

  Adres:03164 Kijów, ul. Gen. Naumowa 37a, m.40

  Prezes: Wiaczesław Bodrow,

  e-mail: vbodrov@ukr.net, http://www.zpupolski-wolno.com.ua/

  tel. +380443600932, +380678870043

   

  15. Zespół Pieśni i Tańca " Polanie znad Dniepru"

  Adres: ul. Salutna19/4, 04-111 Kijów

  Prezes: Lesia Jermak

  Wiceprezes: Eugeniusz Morgulec

  E-mail: polanie@ukr.net

  Strona internetowa:

  https://www.facebook.com/polanieznadDniepru/?hc_ref=ARTJZlQInxzkk9ETMit3UCiQ5muzOQMt6qfe8EDz0wocMN1KS1szqUtPtJdsHpEyFgA

  tel./fax+380665551483 

   

  16. Oddział ZPU obwodu kijowskiego i miasta Kijowa
  Adres:07820 obw. Kijowski, rej. Borodiański, wieś Piskiwka ul. N. Sosninoj 15/22

  Prezes: Maria Belzo
  E-mail: marya_belzo@mail.ru
  Tel.: 0457733171, kom. 0974351717

   

  17. Oddział Miejski ZPU na Ukrainie w Obuchowie

  Adres: 08703 Obuchów, ul. Kijowska 158, m.197

  Prezes: Wiktoria Cieszkowska

  Tel.:+380 272-59-314 p., +380 27278-280

   

  18. Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Krasińskiego w Białej Cerkwi

  Adres: 09117 Biała Cerkiew, pl. Targowy 16

  Prezes: Helena Chomenko

  Wiceprezes: Walentyna Dunajec

  E-mail: chelena5@o2.pl

  Strona internetowa: https://www.facebook.com/helena.chomenko

  tel./fax: +38 (04563) 646-53 

   

  19. Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny

  Adres: Biała Cerkiew, Bulwar 50 lat Peremogy, 17

  Prezes: Piotr Polański

  Wiceprezes: Oleg Sawitcki

  E-mail: stowpolbc@gmail.com

  Strona internetowa: https://www.facebook.com/groups/stowpolbc/

  Tel.: 0973551351

   

  20. Ośrodek Związku Polaków w Kociubińskim

  Adres: Kociubińskie, ul. Lisowa 20 m.32

  Prezes: Ludmiła Antonenko,

  tel.: +38 (297) 7-26-23d. kom. +38 066 99 51 392

   

  21. Oddział Związku Polaków na Ukrainie w Wyszgorodzie 

  Adres: 07300-304, Wyszgorod, ul. Nabiereżnaja 4a m.51

  Prezes: Ludmiła Chodakowska

  tel.: +38-296 5-70-63, kom. +380 50384 84 99

   

  22. Miejskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzina" w Browarach

  Adres: ul. Rokosowskiego 2/205, Browary 07400, obw. Kijowski   

  Prezes: Helena Nowak

  Wiceprezes: Grażyna Wieligorska

  Email: rodzina.browary@gmail.com

  Strona internetowa: http://www.rodzina-browary.org.ua/

  www.facebook.com/Польське-культурно-освітнє-товариство-Родина-1495719750513191

  tel.: +38 067 6068410, +38 050 5052405


  23. TKP Fastów

  Adres: 08500 Fastów, ul. Czerwonoarmiejska 1

  kontakt tel. przez parafię +38-044-65545-52. ,+3804454637, +380984270314, lub +3806335336417

   

  24. Stowarzyszenie Polaków w Humaniu

  Adres:20300 Humań, ul. Lenina 70/115

  Prezes: Czesława Małyszewska

  E-mail: cheslavam@gmail.com

  tel.: +38(04744) 364-95, kom. +380963801836

   

  25. Oddział PTKO „Taśmina"

  Adres: 20700 Smiła, ul. Czapajewa 4/45

  Prezes: Walentyna Osińska

  tel.: +38(04733) 47-358

   

  26. Polskie Centrum Kulturowe im. Karola Szymanowskiego w Czerkasach

  Adres: 18001 Czerkasy, ul. O. Daszkiewicza 4

  Prezes: Giennadij Liniewicz

  E-mail: ckpolonia@gmail.com

  Strona internetowa: www.facebook.com/ckpolonia

  tel.: +38 050 464 19 36

   

  27. Towarzystwo Polaków „Latorośl" w Kaniowie

  Adres:19000 Kaniów, ul. Marszała Rybałki 2, m.161

  Prezes: Helena Weretilnik

  E-mail: elena300607@i.ua ; towarzystwo.kaniow@ukr.net

  Tel.: +380977784528

   

  28. Stowarzyszenie Polaków " Polonia" im. K. Szymanowskiego w Kropywnyckim

  Adres: 25006 Kropywnycki, ul. Mychajliwska 58a, m.1

  Prezes: Aleksander Polaczok

  E-mail: poloniakr@ukr.net

  Strona internetowa: http://polonia.kr.ua

  Tel: +38 (0522) 22-71-72, kom. +38 050 4575344

   

  29. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich im. Karola Szymanowskiego w Kropywnyckim

  Adres: 25006 Kropywnycki, Studencki Bulwar 4a, m.65

  Prezes: Witalij Pliński

  e-mail: plinski@romb.net

  tel./fax. +380522240973 

   

  30. Oddział ZPU „Polska Przystań" w Czernihowie

  Adres: 14021 Chernihów ul. Pirogowa 22a m. 21

  Prezes: Helena Frankowa

  Wiceprezes: Tatiana Makarowa

  E-mail: helena.18.06.1950@gmail.com

  Tel.: 00380462/644985; kom.+38 050 061 34 60 

   

  31. Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków w Pryłukach

  Adres: 17500 Pryłuki, Wojskowe Miasteczko 152 m. 109

  Prezes: Neonila Batiszczewa

  Wiceprezes: Marina Olson, Olga Bartosz

  E-mail:  prylukiwsp@wp.pl

  Tel. kom. +38 066 4632238;  +38 099 3449697

   

  32. Związek Polaków miasta Kijowa 

  Adres:04050 Kijów, ul. Glyboczycka 16, biuro 13

  Prezes - Anna Jurkowska 

  e-mail: zp_kijow@i.ua http://www.zpk.com.ua/

  tel. +38044 414-07-97, tel.kom. +380661926333, +380974763232 

   

  33. Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy

  Adres: 01054 Kijów, ul. Dmytriwska 18/24

  Prezes: Włodzimierz Miedzianowski

  Wiceprezes: Wiktoria Sobkowa

  Redaktor naczelna czasopisma "Handel PU" - Olga Molka

  Kierownik projektu gazety "Wolność i Prawo" - Wiktoria Trofymczuk

  e-mail: ososppu@ukr.net

  Strona internetowa: zppu.cc.ua, www.facebook.com/Союз-підприємців-поляків-України-Związek-Przedsiębiorców-Polaków-Ukrainy-186361298187671

  tel.: +38(068) 604 28 32, tel.: +38 (098) 328 91 93 

   

  34. Rżyszczewskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe

  Adres: Rżyszczów ,ul. Lenina 44

  Prezes - Anatolij Jaroszkiewicz

  e-mail: yaroshkevich@rambler.ru

  tel.:0 44 246-01-86

   

  35. Oddział ZPU w Borodiance

  Adres: 07820 Piaskówka, ul. Daczna 71

  Prezes: Arseniusz Milewski

  e-mail: 0679302601@ukr.net

  tel.: 0679302601

   

   

  36. Stowarzyszenie Polaków lewego brzegu

  Adres : 02 125 Kijów, ul. Perowa 8/32

  Prezes: Wadim Pokidko

  Wiceprezes: Swietlana Żurawel

  E-mail: vpokidko@gmail.com

  Strona internetowa, Facebook: http://polska-lb.com.ua/

  tel./fax: 06811842780, 0506403489

   

  37. Ukraińsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Dialog kultur" w Nieżynie

  Adres: ul-Kosmonawtów 60/15, m. Niżyn

  Prezes: Alla Shtepura

  E-mail: allonka2870@ukr.net

  Strona internetowa: https://www.facebook.com/StowarzyszenieDialogKultur/ 

   

  38. Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Krynica”

  Prezes - Stefan Wieloch

  Wiceprezes: Janina Wakulenko; Rostisław Martyniak; Paweł Staszenko

  E-mail: krynica.pusko@gmail.com

  Strona internetowa: http://pusko-krynica.com.ua  , www.facebook.com/pusko krynica

   

   

  39. Biała Cerkiew, Białocerkiewskie Miejskie Stowarzyszenie „Centrum Polskiej Oświaty i Kultury”

  Adres: 09108 Biała Cerkiew, ul. Liewaniewskiego 36/145

  Prezes: Natalia Tsukan

  Wiceprezes: Jadviha Kozishkurt

  E-mail:  centrumpolskikultury@gmail.com

  tel./fax:  +380 984 439 500

   

   40. Taraszcza, „Kwiaty Polskie”,

  Prezes: Tomasz Wojciechowski

   

  41. Polsko-Ukraińskie Medyczno-Filozoficzne Stowarzyszenie „Polonus medicus Kieviensis

  Prezes: Egueniusz Deneka

  Tel. kom.:  +380 67 765 23 14, +380 99 262 29 28

  Biuro: 044 5254053

  E-mail: edenekab@ukr.net

   

  42. Ukraińsko-Polska Rada Medyczna

  Adres: Welika Żytomierzska 21, of. 2-A, Kijow

  Prezes:  Switłana Jaremczuk

  Wiceprezes  Tetiana Shidlowska

  E-mail: s.yarem4uk@gmail.com

  Tel. +380672099779

   

  43. Kryłowskie Stowarzyszenie Polaków “Polonia” im. Zygmunta III Wazy

  Adres: ul. Czyhyryńska, 4, m. Świtłowodsk, Kirowohradski obwód

  Prezes: Maryna Pawluk (Konelska)

  Wiceprezes: Serhij (Sergiusz) Hajduk (Bałanowski)

  E-mail: Kap-polonia@ukr.net

  Strona internetowa: https://www.facebook.com/krylivskapolonia/?fref=ts

  tel./fax: +380679149405

  44. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (MSPPU)

  Adres: ul. Rejtarska 9/1, 01030 Kijów

  Prezes: Piotr Ciarkowski

  Wiceprezes: Damian Ragan

  E-mail: office@msppu.org.ua

  Strona internetowa: http://msppu.org.ua/ua/home/https://www.facebook.com/MSPPU/ 

  tel./fax: (044) 490-60-29, (044) 331-68-60

   

  45. Organizacja Społeczna "Stowarzyszenie Polaków Kijowsko-Swiatoszyńskiego Rejonu"

   

  Adres: obwód Kijowski, Kijowsko-Swiatoszyński rejon, miasto Wysznewe, ulica Swiatoszyńska 40

  Prezes: Wyszniakow Dmytro

  Wiceprezes: Kaczurowski Sergij

  E-mail: polonicum.pol@gmail.com

  Strona internetowa: https://www.facebook.com/spilkapoliakivkyievosviatoshynskogorayonu/

  Tel./fax: 067 401 95 68, 067 401 95 68, 067 320 19 44

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: