close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • ORGANIZACJE MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W KIJOWSKIM OKRĘGU KONSULARNYM

  • W Kijowskim Okręgu Konsularnym działa 45 organizacji mniejszości polskiej, zrzeszonych w Związku Polaków na Ukrainie i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, jak i nie należących do tych dwóch central.

     

    Organizacje polskie w Kijowskim Okręgu Konsularnym:

     

    1. Związek Polaków na Ukrainie

    Adres: 01030 Kijów, ul. I. Franki 40b

    Prezes: Antoni Stefanowicz

    E-mail: zpu5@o2.pl

    Strona internetowa: www.z-p-u.org

    tel./fax :+38(044)4863177

     

    2. Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie - „Dom Polski" w Kijowie

    Adres:01032 Kijów, ul. Saksagańskiego 99 m.4,

    Dyrektor: Maria Siwko

    E-mail: dom_polski1@op.pl,

    Strona internetowa: http://dom-polski.org.ua/

    tel.: +38(044)289-99-67

     

    3. Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda" 

    Adres: 03037 Kijów, ul. Braci Zerowych 1/3, m. 12

    Prezes: Oleg Krysin

    Wiceprezes: Julia Ferencewa

    E-mail:  o.krysin@gmail.com

    Strona Internetowa: www.sp-zgoda.org

    https://pl-pl.facebook.com/ZGODA-Kijowskie-Narodowo%C5%9Bciowo-Kulturalne-Stowarzyszenie-Polak%C3%B3w-526279010895288/

    Tel.: [+38] (044) 249 75 30, kom.: [+38] 095 127 5551 

     

    4. Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. A. Mickiewicza w Kijowie

    Adres: Kijów 01030, ul. Iwana Franki, 16/2

    Prezes zarządu: Aleksander Długosz

     

    tel.: +38044 235 33 87

    tel. kom.: +380 50 941 45 38

     

    5. Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster" w Nieżynie

    Adres: 16600 Nieżyn ul. Korczagina 7 m.47

    Prezes: Weronika Mandryko

    E-mail: lucyna.ejma@gmail.com

    tel.: +38 097 637 4776

     

    6. Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Ukrainie 

    Adres: 01054 Kijów, ul. J. Kociubińskiego 9

    Prezes: prof. dr med. Anatol Święcicki

    tel. kom.: +380 67 931-78-44

     

    7. Kijowskie Polskie Zgromadzenie Szlacheckie „ZGODA" im. Mariana Małowskiego

    Adres: 03062 Kijów, ul. Honczarowa 8 m.2

    Prezes: Roman Małowski

    E-mail: jmalowska@poczta.fm

    tel. kom.: +380 63180 94 81

     

    8. Kijowska Polska Asocjacja Młodzieżowa  „Młodzi i Kreatywni"

    Prezes: Larysa Bułanowa

    E-mail: l.boulanova@rambler.ru

    tel. kom.: +38066916 11 16

     

    9. Rzymsko-Katolickie Towarzystwo „Polonia" w Kijowie

    Prezes: Ludwika Niżyńska

    Wiceprezes: Konstanty Zielunko

    E-mail: ludvika@ukr.net

    Tel.: .+38 066 786 56 74 , +38 067 320 33 20

     

    10. „Dziennik Kijowski"

    Adres: Kijów 03040,  ul. M. Stelmacha 10a, biuro 512

    Redaktor naczelny:  Stanisław Panteluk

    Z-ca redaktora: Andżelika Płaksina

    E-mail: okodk@ukr.net, stas@ dk.com.ua

    Strona internetowa: http://www.dk.com.ua/

    tel./fax: (044) 257-45-49, kom.: 067-235-31-92 

     

    11. „Krynica"- Kwartalnik

    Adres: 04119 Kijów, skr. poczt. nr 88,

    Red. nacz.: Dorota Jaworska

    e-mail: dorota57@ukr.net

    tel. +380 44503 30 22

     

    12. Kijowski Oddział Związku Nauczycieli Polskich na Ukrainie

    Prezes: Natalia Doroszkiewicz,

    tel.: +380 442 722 640

     

    13.  Organizacja Społeczna „Społeczność Polaków miasta Irpienia”

      Adres: m. Irpień, ul. Troicka 38

      Prezes: Walentyna Korczewska

     e-mail: polacyirpin@gmail.com, www.facebook.com/polacyirpin

     

    14. Polonijna Społeczna Organizacja „Dzieci Polski"

    Adres:03164 Kijów, ul. Gen. Naumowa 37a, m.40

    Prezes: Wiaczesław Bodrow,

    e-mail: vbodrov@ukr.net, http://www.zpupolski-wolno.com.ua/

    tel. +380443600932, +380678870043

     

    15. Zespół Pieśni i Tańca " Polanie znad Dniepru"

    Adres: ul. Salutna19/4, 04-111 Kijów

    Prezes: Lesia Jermak

    Wiceprezes: Eugeniusz Morgulec

    E-mail: polanie@ukr.net

    Strona internetowa:

    https://www.facebook.com/polanieznadDniepru/?hc_ref=ARTJZlQInxzkk9ETMit3UCiQ5muzOQMt6qfe8EDz0wocMN1KS1szqUtPtJdsHpEyFgA

    tel./fax+380665551483 

     

    16. Oddział ZPU obwodu kijowskiego i miasta Kijowa
    Adres:07820 obw. Kijowski, rej. Borodiański, wieś Piskiwka ul. N. Sosninoj 15/22

    Prezes: Maria Belzo
    E-mail: marya_belzo@mail.ru
    Tel.: 0457733171, kom. 0974351717

     

    17. Oddział Miejski ZPU na Ukrainie w Obuchowie

    Adres: 08703 Obuchów, ul. Kijowska 158, m.197

    Prezes: Wiktoria Cieszkowska

    Tel.:+380 272-59-314 p., +380 27278-280

     

    18. Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Krasińskiego w Białej Cerkwi

    Adres: 09117 Biała Cerkiew, pl. Targowy 16

    Prezes: Helena Chomenko

    Wiceprezes: Walentyna Dunajec

    E-mail: chelena5@o2.pl

    Strona internetowa: https://www.facebook.com/helena.chomenko

    tel./fax: +38 (04563) 646-53 

     

    19. Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny

    Adres: Biała Cerkiew, Bulwar 50 lat Peremogy, 17

    Prezes: Piotr Polański

    Wiceprezes: Oleg Sawitcki

    E-mail: stowpolbc@gmail.com

    Strona internetowa: https://www.facebook.com/groups/stowpolbc/

    Tel.: 0973551351

     

    20. Ośrodek Związku Polaków w Kociubińskim

    Adres: Kociubińskie, ul. Lisowa 20 m.32

    Prezes: Ludmiła Antonenko,

    tel.: +38 (297) 7-26-23d. kom. +38 066 99 51 392

     

    21. Oddział Związku Polaków na Ukrainie w Wyszgorodzie 

    Adres: 07300-304, Wyszgorod, ul. Nabiereżnaja 4a m.51

    Prezes: Ludmiła Chodakowska

    tel.: +38-296 5-70-63, kom. +380 50384 84 99

     

    22. Miejskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzina" w Browarach

    Adres: ul. Rokosowskiego 2/205, Browary 07400, obw. Kijowski   

    Prezes: Helena Nowak

    Wiceprezes: Grażyna Wieligorska

    Email: rodzina.browary@gmail.com

    Strona internetowa: http://www.rodzina-browary.org.ua/

    www.facebook.com/Польське-культурно-освітнє-товариство-Родина-1495719750513191

    tel.: +38 067 6068410, +38 050 5052405


    23. TKP Fastów

    Adres: 08500 Fastów, ul. Czerwonoarmiejska 1

    kontakt tel. przez parafię +38-044-65545-52. ,+3804454637, +380984270314, lub +3806335336417

     

    24. Stowarzyszenie Polaków w Humaniu

    Adres:20300 Humań, ul. Lenina 70/115

    Prezes: Czesława Małyszewska

    E-mail: cheslavam@gmail.com

    tel.: +38(04744) 364-95, kom. +380963801836

     

    25. Oddział PTKO „Taśmina"

    Adres: 20700 Smiła, ul. Czapajewa 4/45

    Prezes: Walentyna Osińska

    tel.: +38(04733) 47-358

     

    26. Polskie Centrum Kulturowe im. Karola Szymanowskiego w Czerkasach

    Adres: 18001 Czerkasy, ul. O. Daszkiewicza 4

    Prezes: Giennadij Liniewicz

    E-mail: ckpolonia@gmail.com

    Strona internetowa: www.facebook.com/ckpolonia

    tel.: +38 050 464 19 36

     

    27. Towarzystwo Polaków „Latorośl" w Kaniowie

    Adres:19000 Kaniów, ul. Marszała Rybałki 2, m.161

    Prezes: Helena Weretilnik

    E-mail: elena300607@i.ua ; towarzystwo.kaniow@ukr.net

    Tel.: +380977784528

     

    28. Stowarzyszenie Polaków " Polonia" im. K. Szymanowskiego w Kropywnyckim

    Adres: 25006 Kropywnycki, ul. Mychajliwska 58a, m.1

    Prezes: Aleksander Polaczok

    E-mail: poloniakr@ukr.net

    Strona internetowa: http://polonia.kr.ua

    Tel: +38 (0522) 22-71-72, kom. +38 050 4575344

     

    29. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich im. Karola Szymanowskiego w Kropywnyckim

    Adres: 25006 Kropywnycki, Studencki Bulwar 4a, m.65

    Prezes: Witalij Pliński

    e-mail: plinski@romb.net

    tel./fax. +380522240973 

     

    30. Oddział ZPU „Polska Przystań" w Czernihowie

    Adres: 14021 Chernihów ul. Pirogowa 22a m. 21

    Prezes: Helena Frankowa

    Wiceprezes: Tatiana Makarowa

    E-mail: helena.18.06.1950@gmail.com

    Tel.: 00380462/644985; kom.+38 050 061 34 60 

     

    31. Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków w Pryłukach

    Adres: 17500 Pryłuki, Wojskowe Miasteczko 152 m. 109

    Prezes: Neonila Batiszczewa

    Wiceprezes: Marina Olson, Olga Bartosz

    E-mail:  prylukiwsp@wp.pl

    Tel. kom. +38 066 4632238;  +38 099 3449697

     

    32. Związek Polaków miasta Kijowa 

    Adres:04050 Kijów, ul. Glyboczycka 16, biuro 13

    Prezes - Anna Jurkowska 

    e-mail: zp_kijow@i.ua http://www.zpk.com.ua/

    tel. +38044 414-07-97, tel.kom. +380661926333, +380974763232 

     

    33. Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy

    Adres: 01054 Kijów, ul. Dmytriwska 18/24

    Prezes: Włodzimierz Miedzianowski

    Wiceprezes: Wiktoria Sobkowa

    Redaktor naczelna czasopisma "Handel PU" - Olga Molka

    Kierownik projektu gazety "Wolność i Prawo" - Wiktoria Trofymczuk

    e-mail: ososppu@ukr.net

    Strona internetowa: zppu.cc.ua, www.facebook.com/Союз-підприємців-поляків-України-Związek-Przedsiębiorców-Polaków-Ukrainy-186361298187671

    tel.: +38(068) 604 28 32, tel.: +38 (098) 328 91 93 

     

    34. Rżyszczewskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe

    Adres: Rżyszczów ,ul. Lenina 44

    Prezes - Anatolij Jaroszkiewicz

    e-mail: yaroshkevich@rambler.ru

    tel.:0 44 246-01-86

     

    35. Oddział ZPU w Borodiance

    Adres: 07820 Piaskówka, ul. Daczna 71

    Prezes: Arseniusz Milewski

    e-mail: 0679302601@ukr.net

    tel.: 0679302601

     

     

    36. Stowarzyszenie Polaków lewego brzegu

    Adres : 02 125 Kijów, ul. Perowa 8/32

    Prezes: Wadim Pokidko

    Wiceprezes: Swietlana Żurawel

    E-mail: vpokidko@gmail.com

    Strona internetowa, Facebook: http://polska-lb.com.ua/

    tel./fax: 06811842780, 0506403489

     

    37. Ukraińsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Dialog kultur" w Nieżynie

    Adres: ul-Kosmonawtów 60/15, m. Niżyn

    Prezes: Alla Shtepura

    E-mail: allonka2870@ukr.net

    Strona internetowa: https://www.facebook.com/StowarzyszenieDialogKultur/ 

     

    38. Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Krynica”  na Ukrainie

    Adres: 01030 Kijów, Gruszewskiego 9

    Prezes - Stefan Wieloch

    Wiceprezes: Janina Wakulenko; Rostisław Martyniak; Paweł Staszenko

    E-mail: krynica.pusko@gmail.com

    Strona internetowa: www.pusko-krynica.com.ua  , www.facebook.com/pusko krynica

    Tel. kom.: +380 98 277 52 91

     

    39. Biała Cerkiew, Białocerkiewskie Miejskie Stowarzyszenie „Centrum Polskiej Oświaty i Kultury”

    Adres: 09108 Biała Cerkiew, ul. Liewaniewskiego 36/145

    Prezes: Natalia Tsukan

    Wiceprezes: Jadviha Kozishkurt

    E-mail:  centrumpolskikultury@gmail.com

    tel./fax:  +380 984 439 500

     

     40. Taraszcza, „Kwiaty Polskie”,

    Prezes: Tomasz Wojciechowski

     

    41. Polsko-Ukraińskie Medyczno-Filozoficzne Stowarzyszenie „Polonus medicus Kieviensis

    Prezes: Egueniusz Deneka

    Tel. kom.:  +380 67 765 23 14, +380 99 262 29 28

    Biuro: 044 5254053

    E-mail: edenekab@ukr.net

     

    42. Ukraińsko-Polska Rada Medyczna

    Adres: Welika Żytomierzska 21, of. 2-A, Kijow

    Prezes:  Switłana Jaremczuk

    Wiceprezes  Tetiana Shidlowska

    E-mail: s.yarem4uk@gmail.com

    Tel. +380672099779

     

    43. Kryłowskie Stowarzyszenie Polaków “Polonia” im. Zygmunta III Wazy

    Adres: ul. Czyhyryńska, 4, m. Świtłowodsk, Kirowohradski obwód

    Prezes: Maryna Pawluk (Konelska)

    Wiceprezes: Serhij (Sergiusz) Hajduk (Bałanowski)

    E-mail: Kap-polonia@ukr.net

    Strona internetowa: https://www.facebook.com/krylivskapolonia/?fref=ts

    tel./fax: +380679149405

    44. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (MSPPU)

    Adres: ul. Rejtarska 9/1, 01030 Kijów

    Prezes: Piotr Ciarkowski

    Wiceprezes: Damian Ragan

    E-mail: office@msppu.org.ua

    Strona internetowa: http://msppu.org.ua/ua/home/https://www.facebook.com/MSPPU/ 

    tel./fax: (044) 490-60-29, (044) 331-68-60

     

    45. Organizacja Społeczna "Stowarzyszenie Polaków Kijowsko-Swiatoszyńskiego Rejonu"

     

    Adres: obwód Kijowski, Kijowsko-Swiatoszyński rejon, miasto Wysznewe, ulica Swiatoszyńska 40

    Prezes: Wyszniakow Dmytro

    Wiceprezes: Kaczurowski Sergij

    E-mail: polonicum.pol@gmail.com

    Strona internetowa: https://www.facebook.com/spilkapoliakivkyievosviatoshynskogorayonu/

    Tel./fax: 067 401 95 68, 067 401 95 68, 067 320 19 44

     

     

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: