close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POMOC KONSULARNA

 • Na wniosek zatrzymanego konsul może:

  • powiadomić rodzinę lub wskazaną osobę;
  • wystąpić do właściwych organów ukraińskich, uzyskać informację i przekazać zainteresowanemu powody zatrzymania, przewidywaną w ustawodawstwie sankcję karną za popełnienie zarzucanego czynu, czas trwania procedury sądowej oraz ewentualne możliwości zwolnienia;
  • dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana);

   

  Sprawy, w których konsul NIE może pomóc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności:

  1. służenie poradą prawną;
  2. wpływanie na przebieg i rezultaty postępowań przygotowawczych, sądowych, zbieranie dowodów czy udział w postępowaniu;
  3. opłacenie prawników lub innych ewentualnych kosztów powstałych w związku z prowadzonym postępowaniem.

    

  W przypadku powzięcia wiadomości o tym, że obywatel polski jest traktowany przez władze ukraińskie w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących na Ukrainie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka, konsul podejmuje działania zgodne z prawem międzynarodowym i prawem ukraińskim w celu ochrony praw obywatela polskiego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: