close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORT TYMCZASOWY

 • Paszport tymczasowy wydawany jest:

   

  • obywatelom polskim przebywającym za granicą na czas oczekiwania na paszport 10-letni lub 5-letni,
  • obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • osobom przebywającym w RP i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

  Paszport tymczasowy może być wydany jedynie w sytuacji zdarzenia losowego i konieczności pilnego wyjazdu. Składając wniosek należy przedstawić  dokumenty potwierdzające wystąpienie takiego zdarzenia (akt zgonu , zaświadczenie ze szpitala , zgłoszenie kradzieży itp.)

   

  W sytuacji, gdy nie zachodzi żadna z powyżej wymienionych okoliczności należy aplikować o wydanie paszportu 10-letniego lub ,w przypadku niepełnoletnich poniżej 13 roku życia - paszportu 5-letniego

   

   

  Czas oczekiwania na paszport tymczasowy oraz okres jego ważności zależy od sytuacji. Data wyprodukowania i odbioru dokumentu jest ustalana z konsulem przyjmującym wniosek paszportowy.  Paszport tymczasowy zostanie wydany w terminie uwzględniającym w/w okoliczności i potrzeby.

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Decyzję w tej sprawie podejmuje konsul.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: