close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORTY DLA OSÓB MAŁOLETNICH

 • PASZPORTY WYDAWANE DZIECIOM DO 13 ROKU ŻYCIA:

  Dzieciom do ukończenia 13 roku życia wydawane są paszporty biometryczne 5-letnie. W celu złożenia wniosku należy umówić się telefonicznie na wizytę w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Kijowie, 284 00 60, 284 00 35.

  Przy składaniu wniosku wymaga się:

  - obecności dziecka (nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat)
  - obecności obojga rodziców z dokumentami tożsamości (paszport lub dowód osobisty),
  - aktualnego kolorowego zdjęcia paszportowego dziecka -  informacje na temat zdjęć . 

  - przedstawienia numeru PESEL dziecka,

  Jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL należy przedłożyć umiejscowiony akt urodzenia (odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia) oraz wniosek o nadanie numeru PESEL (Formularz wniosku do pobrania)

  Opłata konsularna za paszport wynosi 35 EUR. Paszport jest gotowy do odbioru w terminie od 2 do 4 tygodni od dnia złożenia wniosku.

  Przy odbiorze paszportu wymagane jest:

  - przedstawienie poprzedniego (ostatnio wydanego) paszportu dziecka,
  - obecność jednego rodzica ze swoim dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

  - obecność dziecka powyżej 12 lat w celu weryfikacji odcisków palców

   

  W przypadku nowonarodzonych dzieci, gdy nie mają jeszcze numeru PESEL, a zachodzi uzasadniona konieczność pilnego wyjazdu, wydaje się paszport tymczasowy.


  PASZPORTY WYDAWANE MAŁOLETNIM POWYŻEJ 13 ROKU ŻYCIA:

  Małoletnim w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia wydawane są paszporty biometryczne 10-letnie. W celu złożenia wniosku należy umówić się telefonicznie na wizytę w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Kijowie, tel. 284 00 60, 284 00 35.
  Przy składaniu wniosku wymaga się:

  - obecności dziecka,
  - obecności obojga rodziców z dokumentami tożsamości (paszport lub dowód osobisty),
  - przedstawienia numeru PESEL dziecka,
  - aktualnego kolorowego zdjęcia paszportowego dziecka - informacje na temat zdjęć . 
  - zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego kontynuowanie nauki przez małoletniego.

  Opłata konsularna za paszport wynosi 55 EUR. W przypadku braku zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego kontynuowanie przez małoletniego nauki, opłata wyniesie 110 EUR. Paszport jest gotowy do odbioru w terminie od 2 do 4 tygodni od dnia złożenia wniosku.

  Przy odbiorze paszportu wymagane jest:

   

  - obecność dziecka
  - przedstawienie poprzedniego (ostatnio wydanego) paszportu dziecka,
  - obecność jednego rodzica ze swoim dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

    

   

   

  Tagi: paszport

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: