close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONSULATY RP NA UKRAINIE

 • Konsulat Generalny RP w Charkowie
  61002 Charków, ul. Artema 16
  Tel: +38 057 75-78-801
  Faks: +38 057 75-78-804

  E-mail: mailto:charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
  http://www.charkow.msz.gov.pl/

   

  Konsulat Generalny RP we Lwowie

  79011 Lwów, ul. Iwana Franko 108
  Tel: +38 032  295 79 90
  Faks: +38 032  295 79 80

  E-mail: lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
  http://www.lwow.msz.gov.pl/

   

  Konsulat Generalny RP w Łucku
  43016 Łuck, ul. Dubniwska 22b
  Tel: +38 0332 280 640
  Faks: +38 0332 280 659

  E-mail: luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl
  http://www.luck.msz.gov.pl/

   

  Konsulat Generalny RP w Odessie
  65014 Odessa, ul. Uspienska 2/1
  Tel: +38 048 722 56 96
  Tel: +38 048 722 60 03
  Fax:+38 048 722 77 01
  E-mail: odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl
  http://www.odessa.msz.gov.pl/

   

  Konsulat Generalny RP w Winnicy
  21050 Winnica, ul. Kozickiego 51 - VI p.
  Tel: +38 0432 507-413,
  Fax: +38 0432 507-414

  E-mail: winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl
  http://www.winnica.msz.gov.pl/

   

  Przypominamy, że w celu uzyskania wizy, wnioski wizowe należy składać w urzędzie konsularnym właściwym dla miejsca stałego pobytu* osoby ubiegającej się o wizę.

   

  Kijowski Okręg Konsularny
  miasto Kijów, obwody: czerkaski, czernihowski, kijowski, kirowogradzki

  Charkowski Okręg Konsularny
  obwody: charkowski, dniepropietrowski, doniecki, ługański, połtawski, sumski , zaporoski

  Lwowski Okręg Konsularny
  obwody: iwanofrankowski, lwowski, zakarpacki

  Łucki Okręg Konsularny
  obwody: rówieński, wołyński,  tarnopolski

  Odeski Okręg Konsularny
  obwody: Autonomiczna Republika Krymu, chersoński, mikołajowski, odeski, ,
  miasto Sewastopol,

  Winnicki Okręg Konsularny
  obwody: chmielnicki, czerniowiecki, winnicki, żytomierski

   

  * adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu faktycznego pobytu (określanego na podstawie lokalizacji miejsca pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub nauki). 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: