close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • 21 sierpnia 2018

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

   

  Rodzaj zamówienia

  Lp.

  Przedmiot zamówienia publicznego

  Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

  Orientacyjna wartość zamówienia (EUR)

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartał)

  Usługi

  1.

  Zakup specjalistycznych usług doradztwa w zakresie wsparcia reformy decentralizacji na Ukrainie w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2018

  z wolnej ręki

  50 708,95

  I kwartał

   

  2.

  Realizacja części miękkiej projektu pod nazwą ‘Wsparcie nowo powstałych gmin w obwodzie donieckim w zakresie bezpieczeństwa pożarowego’

  z wolnej ręki

  34 500,-

  III kwartał

  Dostawy

  3.

  Realizacja dostaw w ramach projektu pod nazwaniem „Wsparcie nowo powstałych gmin w obwodzie donieckim w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”

   

  z wolnej ręki

  109 000,00

  III kwartał

  Roboty budowlane

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Plan zamówień w formacie pdf.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: