close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • ZMIANA IMION I NAZWISK

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. nr 220 poz. 1414)

   

  Obywatel polski może zmienić imię lub nazwisko na swój wniosek złożony kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który jest właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy w Polsce (w przypadku braku takiego miejsca kierownikowi USC Warszawa Śródmieście), za pośrednictwem Ambasady RP. Zmiana odbywa się zgodnie z polskim porządkiem prawnym, w związku z czym zmiany imion i nazwisk dokonane w oparciu o  prawo tajskie nie są uznawane przez polskie urzędy stanu cywilnego.

   

  Zgodnie z polskimi wymogami prawnymi, wniosek winien być uzasadniony ważnymi względami, np. gdy nazwisko wnioskodawcy jest ośmieszające lub nie licujące z godnością człowieka, wnioskodawca od wielu lat używa innego nazwiska, jeśli zostało nadane bezprawnie lub ma imię lub nazwisko noszone zgodnie z prawem kraju, którego obywatelstwo posiada wnioskujący.

   

  Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

   

  Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
  • Odpis skrócony aktu urodzenia (w oryginale)
  • Odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa (jeżeli dotyczy) w oryginale - akt zagraniczny należy wcześniej umiejscowić w polskich księgach urzędu stanu cywilnego w swoim miejscu zamieszkania w Polsce,
  • Polski wyrok rozwodowy (jeżeli dotyczy) w oryginale,
  • Ważny polski paszport,
  • Dokument stwierdzający zmianę nazwiska lub imienia w Chinach (jeśli dotyczy),

  Uwaga: wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

  Przekazanie wniosku za pośrednictwem Ambasady jest odpłatną czynnością konsularną.

  Aktualne opłaty konsularne znajdują się w dziale „opłaty konsularne" (Informacje konsularne > opłaty konsularne).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: