close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • REPATRIACJA ZWŁOK I PROCHÓW

 • Konsulat Generalny w Kantonie uprzejmie informuje, iż zezwolenie na przewiezienie zwłok, szczątków ludzkich lub prochów do Polski zostanie wydane po przedłożeniu następujących dokumentów:

  • Zezwolenie właściwego miejscowo starosty (lub prezydenta miasta szczebla powiatowego) w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok (dopuszczalne jest przesłanie dokumentu faksem);
  • Oryginał chińskiego świadectwa  zgonu;
  • Zaświadczenie lokalnych władz stwierdzających, że w rejonie i w czasie, w którym nastąpiła śmierć, nie panowała epidemia choroby zakaźnej;
  • Zezwolenie władz na wywiezienie zwłok z terytorium ChRL;
  • Zaświadczenie odprawy sanitarnej;
  • Ewentualne zaświadczenie o kremacji, z uwzględnieniem danych personalnych osoby zmarłej, daty, godziny, miejsca kremacji, zawierające oświadczenie o identyczności prochów;
  • Zaświadczenia domu pogrzebowego stwierdzającego, że zwłoki lub prochy zostały odpowiednio przygotowane do przewozu, a trumna lub urna spełniają parametry techniczne wymagane do wywozu za granicę i nie zawierają niczego poza zwłokami, poświadczone notarialnie.

  Opłata konsularna (aktualna wykaz opłat znajduje się w zakładce "opłaty konsularne").

  We wniosku o wydanie zezwolenia należy podać nazwisko osoby lub instytucji odpowiedzialnej za przewóz zwłok (dom pogrzebowy, linia lotnicza, firma spedycyjna, etc.)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: