close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • POŚWIADCZENIE PODPISU

 •  

  W celu poświadczenia własnoręczności podpisu pod dokumentem, który ma zostać włączony do obrotu prawnego w Polsce, należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym i złożyć podpis w obecności konsula. Wymagane jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dokument bez zdjęcia nie może być uznany za dokument tożsamości).

   

  Nie ma możliwości zaocznego, telefonicznego lub korespondencyjnego poświadczenia własnoręczności podpisu. Dopuszczalnym jest jednak poświadczenie podpisu przez miejscowego notariusza, a następnie uwierzytelnienie dokumentu przez chiński MSZ i polskiego konsula (poświadczenie autentyczności podpisu i pieczęci notariusza). Dokument okazany do legalizacji konsulowi wymaga przedłożenia w oryginale wraz z przekładem na język polski lub angielski.

   

  Należy mieć na uwadze, iż niektóre dokumenty (np. pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości, czy do dokonania zmian w umowie spółki prawa handlowego) wymagają formy aktu notarialnego, w związku z czym niemożliwym jest poświadczanie przez konsula podpisu na tego typu dokumencie.  

   

  Poświadczenie własnoręczności podpisu jest odpłatną czynnością konsularną. Aktualna tabela opłat konsularnych znajduje się w zakładce "opłaty konsularne".

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: