close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • Agencja Konsularna zapewnia obywatelom polskim pomoc w ochronie ich interesów i realizacji przysługujących im praw zgodnie z polskim prawem, a także miejscowym oraz prawami i zwyczajami międzynarodowymi. Zapewnia zastępstwo obywateli polskich przed sądami i innymi organami irackiego Kurdystanu, jeżeli z powodu nieobecności nie mogą tego uczynić osobiście. Sprawuje opiekę nad obywatelami polskimi, którzy zostali pozbawieni wolności lub zatrzymani.
  Zajmuje się również spadkami należnymi Skarbowi Państwa oraz podejmuje czynności na wniosek polskich sądów i organów administracji. Dokonuje też niektórych czynności notarialnych.


  Świadczy pośrednictwo w zakresie spraw stanu cywilnego tj. umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, uzupełnienie i sprostowanie aktów, odtworzenie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego.


  Przed konsulem można złożyć oświadczenia o uznaniu dziecka oraz o wstąpieniu w związek małżeński. Agencja Konsularna przekazuje również wnioski w sprawie zmiany imion i nazwisk w trybie administracyjnym, a także wydaje zaświadczenia przewidziane prawem oraz udziela pomocy w zakresie wydobywania dokumentów.


  Kieruje osoby zainteresowane do odpowiednich urzędów w Polsce. Udziela informacji o prawie polskim odnośnym władzom irackiego Kurdystanu oraz przekazuje informacje odnośnie prawa miejscowego właściwym organom w Polsce.


  Agencja Konsularna udziela obywatelom polskim informacji na temat procedury uznawania za skuteczne orzeczeń zagranicznych oraz trybu postępowania w sprawach spadkowych oraz alimentacyjnych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: