close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

     

  • POLACY W IRAKU 1942-43

  • z archiwum Centralnej biblioteki Wojskowej, przemarsz przez pustynię

    Armia generała Andersa i ludność cywilna, które opuściły teren Rosji sowieckiej w 1942 r. przeszły szlak przez Azję Centralną i Bliski Wschód do Europy. Na terenie Iraku Wojsko Polskie zorganizowało nie tylko obozy szkoleniowe i szpitale, ale również teatry, drużyny piłkarskie czy sklepy i kantyny. Polacy starali się prowadzić normalne życie na obczyźnie. Wielu z nich, po trudach tułaczki, wypadkach czy chorobach pozostało na zawsze w irackich piaskach. Do dziś można znaleźć ślady pamięci – cmentarze, pojedyncze nagrobki i tablice.

    Polscy dyplomaci podjęli próbę odkopania polskich miejsc pamięci na terenie Iraku. Projekt cały czas jest realizowany przy wsparciu Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie oraz lokalnych instytucji i zwykłych obywateli irackiego Kurdystanu. Zamieszczając archiwalne fotografie z tamtych lat postaramy się dodawać obok współczesne zdjęcia. Życzymy miłej lektury. Autorzy