close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PROGRAM STYPENDIALNY

 •  

   

   

  „Polska pomoc” stwarza obcokrajowcom możliwość przyjazdu do Polski w celu zdobycia wyższego wykształcenia. Studenci i doktoranci z Wietnamu się mogą ubiegać się o stypendia oraz nieodpłatną naukę za pośrednictwem programów stypendialnych realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej. Głównym programem stypendialnym, przeznaczonym dla młodzieży wietnamskiej są stypendia im. Ignacego Łukasiewicza.

   

  Program stypendialny im. Łukasiewicza oferuje stypendia na bezpłatne studia II stopnia (poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia studiów w Polsce) i III stopnia prowadzone w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw rozwijających się, poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ich obywateli. Ponadto udział w programie stanowi szansę na poznanie polskiej kultury i języka. Daje możliwość nawiązania znajomości z polskimi studentami i pracownikami naukowymi polskich uczelni.

   

  Aktualnie oferta stypendialna programu obejmuje:

   

  • stypendia na studia II stopnia w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych leśnych i weterynaryjnych;

  • stypendia na studia III stopnia w dziedzinach nauk: matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, nauk o Ziemi, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

   

  Nabór na stypendia na studia II stopnia dla obywateli Wietnamu, odbywa się za pośrednictwem Ambasady RP w Hanoi. Natomiast na studia III stopnia bezpośrednio przez uczelnie, na których podejmowane będą te studia.

   

  Aktualnie stypendium im. Łukasiewicza obejmuje pokrycie kosztów nauki w Polsce oraz wypłatę 1350 zł/miesięcznie na pokrycie kosztów życia w Polsce. Stypendyści są również objęci rocznym kursem przygotowawczym do odbycia studiów w języku polskim.

   

  Zaletą polskiej oferty edukacyjnej jest bardzo wysoki poziom kształcenia przy stosunkowo niskich kosztach studiowania i utrzymania. Studiujący w Polsce obcokrajowcy zdobywają wiedzę i doświadczenie, które mogą wykorzystać na rzecz poprawy warunków życia i rozwoju swoich krajów. Mają również możliwość poznania polskiej kultury, języka i zwyczajów, a także nawiązania znajomości, które będą procentowały w ich dalszym życiu zawodowym.

   

   

  Informacje o aktualnej ofercie programów stypendialnych finansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego można znaleźć na stronie internetowej programu „polska pomoc”: https://www.polskapomoc.gov.pl/Programy,stypendialne,1949.html.