close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PORADNIK DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH DO WIETNAMU

 • WIETNAM


  (Socjalistyczna Republika Wietnamu)
  Stolica: Hanoi

  Największe miasta: Ho Chi Minh, Hajfong, Da Nang, Hue, Nha Trang, Quy Nhon, Bac Lieu, Ha Long, Vinh, Da Lat
  Waluta: dong wietnamski (VND); kurs na dzień 14.12.2018 r.: 1 USD = 23 240 VND
  Język urzędowy: wietnamski
  Inne języki: angielski
   
  Wietnam jest odwiedzany przez ok. 20 tysięcy Polaków rocznie. Większość podróży nie napotyka żadnych przeszkód i pozostawia miłe wspomnienia, ale aby wizyta w Wietnamie pozostawiła wyłącznie pozytywne wrażenia, zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o Wietnamie, które powinny ułatwić Polakom pobyt w tym kraju.

   

  WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy zamierzający odwiedzić Wietnam obowiązani są mieć ważny dokument podróży oraz wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium tego kraju. Aby wiza mogła być wydana paszport obywatela RP musi być ważny przez co najmniej 6 miesięcy po planowanej dacie opuszczenia terytorium Wietnamu. W zależności od celu wjazdu wydawane są wizy jednokrotne lub wielokrotne z okresem ważności do 12 miesięcy. O wizę do Wietnamu można ubiegać się w urzędach konsularnych tego kraju. Możliwe jest również otrzymanie jej na niektórych przejściach granicznych, ale po uprzednim uzyskaniu promesy wizowej, którą oferują biura podróży i agencje turystyczne. Możliwe to jest również – tylko w wyjątkowych losowych przypadkach (choroba, śmierć członka rodziny) – bez uzyskania tej promesy. Wizę można otrzymać również przez system online (patrz niżej). Pozwolenie na pobyt wystawia Urząd Kontroli Ruchu Granicznego na przejściu granicznym. Może ono zostać cofnięte lub jego termin ważności może zostać skrócony w razie naruszenia prawa lub niezgodności faktycznego celu pobytu z deklarowanym. 

   

  Z obowiązku wizowego zwolnieni są posiadacze polskich paszportów dyplomatycznych. Paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych wymagają wizowania.

   

  Polska znalazła się w gronie 40 państw, których obywatele od 1 lutego 2017 r. mogą ubiegać się o wizę do Wietnamu za pośrednictwem sieci Internet, w ramach mającego trwać dwa lata programu pilotażowego elektronicznego systemu wizowego. Dnia 1 lutego 2019 r. program został przedłużony o kolejne dwa lata. 

   

  E-wiza jest wizą jednokrotnego wjazdu, o maksymalnej długości pobytu do 30 dni, z możliwością zrealizowania w ośmiu wietnamskich międzynarodowych portach lotniczych oraz szeregu lądowych i morskich przejść granicznych (lista przejść granicznych pozwalających posiadaczom e-wizy przekroczyć granicę: tutaj). Składanie wniosku o wydanie wizy, dokonywanie opłaty, oraz drukowanie potwierdzenia otrzymania wizy w przypadku pozytywnej decyzji dokonywane jest samodzielnie przez osobę wnioskującą.

   

  O e-wizę można wnioskować bezpośrednio na stronie wietnamskiego urzędu imigracyjnego: https://xuatnhapcanh.gov.vn/ lub https://immigration.gov.vn/.

   

  Szczegółowe informacje w języku angielskim, dotyczące wietnamskich przepisów wizowych oraz wnioski wizowe dla wiz tradycyjnych dostępne są pod adresem:

  http://visa.mofa.gov.vn/Homepage.aspx.

   

  Pozostawanie na terytorium Wietnamu bez ważnej wizy wiąże się z karami. Ich nieuiszczenie może uniemożliwić opuszczenie kraju.

   

  Organem wydającym wietnamskie wizy na terenie Polski jest Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Warszawie, która również udziela szczegółowych informacji dotyczących kwestii wiz i innych formalności wjazdowych i pobytowych dla obywateli RP:

   

  ul. Resorowa 36

  02-956 Warszawa

  Tel.: (22) 651 6098 - wew. 13

  Faks: (22) 651 6095


  PRZEPISY CELNE. Ograniczenia celne nie odbiegają specjalnie od norm ogólnie przyjętych w innych krajach - nie podlegają ocleniu rzeczy przeznaczone do użytku osobistego w ilościach nie wskazujących na przeznaczenie handlowe. Przedmioty o większej wartości, a także gotówkę powyżej 5 000 USD i złoto powyżej 300 g należy zgłosić w deklaracji celnej. Niekiedy służby graniczne kontrolują przywożone i wywożone nośniki danych np. płyty CD, a także książki i czasopisma. 
   
  PRZEPISY PRAWNE. Kary za złamanie prawa są bardzo surowe. Za posiadanie czy rozprowadzanie narkotyków grozi nawet kara śmierci. Obowiązuje zakaz wywozu przedmiotów zaklasyfikowanych jako dobra kultury czy przedmiotów antycznych (ponad 100-letnich).
   
  MELDUNEK. Cudzoziemiec przebywający w Wietnamie musi dokonać meldunku na policji (obowiązek ten realizowany jest przez osobę lub instytucję kwaterującą).
   
  SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Obecnie nie ma informacji o występowaniu jakiejkolwiek epidemii. WHO zaleca szczepienia przeciw żółtaczce typu A i B, durowi brzusznemu, boreliozie (encefalitis) i tężcowi. Osoby przybywające z krajów zagrożonych epidemiologicznie mają obowiązek poddania się kontroli oraz muszą wypełnić formularze zdrowotne na przejściu granicznym. W Wietnamie spotyka się zachorowania na dengę, wirusa zika (obie choroby rozprzestrzenia ten sam gatunek komara) oraz malarię. Ponadto dzieci powyżej 1 roku przybywa­jące z terenów zagrożonych żółtaczką oraz osoby przybywające z terenów zagrożonych epidemiami muszą przedstawić świadectwa szczepień. Generalnie poziom opieki medycznej w Wietnamie zdecydowanie odbiega od standardów europejskich. W dużych miastach (Ho Chi Minh, Hanoi) czynne są prywatne kliniki medyczne, w których poziom usług jest na zdecydowanie wyższym poziomie, lecz koszt pobytu w nich jest bardzo wysoki. Za konsultację medyczną trzeba zapłacić ok. 50-90 USD. W związku z tym zdecydowanie zalecamy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pokryje koszty ewentualnych usług medycznych.
   
  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Władze wietnamskie nie uznają polskiego prawa jazdy, a możliwość posługiwania się międzynarodowym prawem jazdy przez obcokrajowców w praktyce jest problematyczna. Możliwe jest uzyskanie wietnamskiego prawa jazdy na podstawie polskiego w przypadku rezydentów. W Wietnamie obowiązuje ruch prawostronny.


  Ze względu na duże natężenie ruchu oraz zdecydowaną przewagę w nim motocykli i skuterów należy wziąć pod uwagę iż prędkość podróżna na większości odcinków dróg w terenie zabudowanym nie przekroczy 20-45 km/h. Na drogach szybkiego ruchu i autostradach obowiązują opłaty.

   
  PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Cudzoziemcy mogą swobodnie poruszać się po terytorium całego kraju z wyjątkiem stref zamkniętych, wojskowych oraz obszarów górskich, na których obowiązują ograniczenia ruchu turystycznego. W Wietnamie turysta może zamieszkać w hotelu lub pensjonacie – standard hoteli i ceny są bardzo zróżnicowane. . Podróżować można drogą lotniczą (dobrze rozbudowana siatka połączeń krajowych), koleją (podróż z Hanoi do Ho Chi Minh City zajmuje ok. 30 godzin) lub komunikacją drogową (minibusy, autobusy).

   

  W miastach panuje duży ruch uliczny (najliczniejsze są motocykle). Jazda odbywa się na granicy bezpieczeństwa dlatego odradza się samodzielne prowadzenie pojazdu (samochodu lub motocykla). W razie wypadku, gdy osoba biorąca w nim udział, objęta ubezpieczeniem, prowadziła motocykl bądź samochód wyłącznie na podstawie polskiego prawa jazdy (bez ważnych wietnamskich uprawnień) wielu ubezpieczycieli może odmówić pokrycia kosztów leczenia w Wietnamie (kwestie tą regulują ogólne warunki ubezpieczenia poszczególnych ubezpieczycieli).

   

  Przy przechodzeniu przez jezdnię należy zachować szczególną ostrożność, nawet jeśli znajdujemy się na przejściu dla pieszych i mamy zielone światło.
   
  BEZPIECZEŃSTWO. Wietnam jest krajem stosunkowo bezpiecznym. Nie odnotowuje się tu ataków terrorystycznych czy zbrojnych napaści. Przestępstwa pospolite takie jak rozboje, pobicia czy włamania należą do rzadkości. Wyjątkiem są kradzieże kieszonko­we oraz coraz częściej spotykane kradzieże zuchwałe - na tzw. "wyrwę", które są plagą dużych skupisk ludzkich. Te ostatnie często, dokonywane przez młodych ludzi poruszających się na skuterach, co dotyczy nie tylko ruchliwych ulic, ale nawet bezpośrednich okolic wejść do hoteli, w których zatrzymują się turyści.

   

  Należy zachować zdrowy rozsądek przy poruszaniu się po kraju i używaniu urządzeń utrwalających obraz i dźwięk – nie wolno fotografować/nagrywać obiektów wojskowych oraz niektórych siedzib władz państwowych, należy unikać wszelkich demonstracji, manifestacji i protestów ulicznych (również nie należy ich fotografować, nagrywać). Korzystanie z tzw. dronów wymaga wcześniejszego uzyskania odpowiedniej zgody Ministerstwa Obrony Narodowej Wietnamu, wwożenie tych urządzeń do Wietnamu i korzystanie z nich bez ww. zgody naraża na poważne konsekwencje karne.

   

  W związku z odnotowanymi zatruciami alkoholem metylowym, prowadzącymi do zgonu, odradzamy spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia.


   
  ŚWIĘTA. Dni wolne od pracy to: 1 stycznia, 30 kwietnia - Dzień Wyzwolenia Sajgonu, 1 maja - Święto Pracy, 2 września - Święto Narodowe. Nowy Rok Księżycowy Tet obchodzony jest w stycz­niu lub lutym (w zależności od kalendarza księżycowego); czas wolny od pracy rozpoczyna się w ostatnich dniach starego roku i trwa przez kolejne trzy dni księżycowego Nowego Roku.


  W okresie świąt księżycowego Nowego Roku nieczynnych jest większość sklepów, punktów usługowych i restauracji. Dodatkowo ceny w tym okresie znacznie wzrastają. Transport publiczny na znaczne odległości jest utrudniony - bardzo dużo osób w tym czasie podróżuje.


   
  PRZYDATNE INFORMACJE:

   

  • Różnica czasu między Wietnamem a Polską to +6 godzin w czasie zimowym, +5 godzin w czasie letnim (w Wietnamie nie ma zmiany czasu z zimowego na letni).
  • Pomimo aktywnych usług roamingowych polskich operatorów, komunikacja za pomocą polskich telefonów może być utrudniona lub niemożliwa. Nie wszyscy polscy operatorzy telefonii komórkowej posiadają umowy roamingowe z sieciami wietnamskimi. W związku z tym wskazane jest wykupienie karty miejscowego operatora. Karty te podlegają rejestracji – przy zakupie konieczne może być okazanie paszportu.  Przy użyciu lokalnej karty połączenia z Polską realizowane są bez przeszkód.
  • Godziny pracy urzędów państwowych: od 8.00 do 17.00, z godzinną przerwą ustalaną w przedziale czasowym od 11.00 do 14.00.
  • Bankomaty są szeroko dostępne w większych miastach w kraju. Nie wszystkie jednak obsługują karty debetowe i kredytowe polskich banków. W zależności od operatora, do którego należy bankomat, występują limity maksymalnych jednorazowych wypłat. Wypłaty realizowane są w walucie miejscowej (wietnamski dong). Przy korzystaniu z bankomatów warto się upewnić, czy nie ma na nich zainstalowanych nakładek kopiujących dane z paska magnetycznego na karcie.
  • Karty płatnicze największych firm międzynarodowych są uznawane w wielu punktach handlowych i usługowych, szczególnie w większych miastach kraju. Mniejsze, lokalne punkty – w szczególności na prowincji – przyjmują w większości wyłącznie gotówkę. W okolicach popularnych turystycznie w wielu lokalach można płacić w dolarach, jednak ich przelicznik na miejscową walutę najczęściej wówczas jest mniej korzystny, niż gdy posługujemy się miejscowymi pieniędzmi wymienionymi w banku.
  • Przy płatnościach w gotówce warto przeliczyć resztę, którą wydał sprzedawca/usługodawca – zdarzają się pomyłki, najczęściej na niekorzyść klienta. Dobrze jest również zwrócić szczególną uwagę na wygląd banknotów miejscowej waluty – szczególnie nominały 500 000 i 20 000 wietnamskich dongów są do siebie podobne (oba banknoty są niebieskie) mogą się pomylić osobie nieprzyzwyczajonej do ich używania.
  • W małych miejscowościach na prowincji mogą wystąpić problemy z zaopatrzeniem w artykuły spożywcze i środki higieniczne. Sklepy czynne są codziennie, również w soboty i niedzielę, przeważnie od 7-8.00 do godz. 20.00, czasem nawet dłużej. W większości  z  nich (tam, gdzie nie ma wywieszonych cen) można się targować. Należy mieć na uwadze, że obcokrajowcy często dostają dużo wyższą cenę, niż miejscowi.
  • Walutę (dolary, euro) można wymienić w banku, hotelu lub na lotnisku.
  • W miejscach atrakcyjnych turystycznie jest dużo hoteli, a ich standard jest zróżnicowany i najczęściej koresponduje z ceną i lokalizacją (wyższy standard, bliżej centrum - wyższa cena).
  • Jedzenie wietnamskie jest bardzo smaczne i w większości miejsc sprzedawane jest świeże. Należy z rozsądkiem podchodzić do stołowania się w ulicznych jadłodajniach.
  • Koszt przejazdu z lotniska Noi Bai do centrum Hanoi nie powinien przekroczyć równowartości ok. 20 USD (400 000 VND) taksówką i zazwyczaj ok. 1-2, choć czasem nawet 5 USD busem. W przypadku busa najczęściej trzeba czekać, aż zbierze się wystarczająca liczba pasażerów, nie mają bowiem ustalonych godzin odjazdu. Z lotniska Noi Bai dostępny jest także autobus miejski nr 86, który dojeżdża na Stare Miasto w centrum Hanoi. Obsługa w tym autobusie posługuje się językiem angielskim, koszt biletu to 30 000 VND (ok. 1,5 USD), odjazdy co 25-30 minut – stan na 6 lutego 2017 r. Popularnym sposobem poruszania się po miastach jest jazda na motocyklu z miejscowym kierowcą. Koszt przejazdu w granicach Hanoi nie powinien przekroczyć 50 000 VND, cenę zawsze należy uzgodnić przed jazdą. Jednak ponieważ te tzw. „xe om” w większości nie są obsługiwane przez zawodowych kierowców, nie poleca się tego środka transportu ze względu na dużą liczbę wypadków z ich udziałem. Taksówki można łapać na ulicy, machając do kierowcy. Można również zamówić telefonicznie (w języku wietnamskim, rzadziej w języku angielskim).  W dużych miastach funkcjonują również popularne aplikacje regionalnych międzynarodowych usługodawców, umożliwiające zamówienie przejazdu za pomocą smartphona.
  • Najlepsza pora na zwiedzanie Wietnamu to jesień i wiosna. Latem temperatura przekracza 40 st. C. Uciążliwości związane z upałem dodatkowo są potęgowane przez wysoką wilgotność. Szczyt pory deszczowej przypada w sierpniu. W okresie tym jest największe prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, które w rejonach górskich są bardzo niebezpieczne. Zimą temperatura na północy kraju spada do ok. 10 st. C, występują również częste opady deszczu. Na południu kraju cały rok jest ciepło.
  • Napięcie w sieci elektrycznej wynosi 220 V. Choć w Wietnamie spotkać można różne rodzaje wtyczek, z reguły stosuje się typy z dwoma okrągłymi bolcami typu E, czyli takie same jak w Polsce, często również sprzedawane są urządzenia z wtyczkami typu amerykańskiego (typ A). W przypadku gniazdek spotyka się te, obsługujące zarówno wtyczki typu europejskiego (typ E, F), amerykańskiego (typ A), a nawet typu brytyjskiego (typ G).
  • Słaba znajomość języków obcych w Wietnamie stanowi z reguły znaczny problem dla przedsiębiorców przyjeżdżających do tego kraju. Przed podjęciem rozmów z potencjalnymi partnerami, warto zawczasu upewnić się, czy nie potrzeba na tę okazję wynająć tłumacza. Spora część młodszych Wietnamczyków zamieszkujących duże miasta włada językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Niewielka grupa posługuje się również językiem francuskim. W środowiskach rządowych i w wielkich państwowych firmach można spotkać ludzi mówiących po rosyjsku, jak również po polsku (ok. 5 000 absolwentów polskich uczelni).
  • W Wietnamie działa bardzo duża liczba wyspecjalizowanych biur podróży i agencji turystycznych, które z łatwością dopasowują swoją ofertę do wymagań klienta, lecz standard tych usług może być zróżnicowany i niekoniecznie zależny od ceny.
  • Korzystanie z bezpilotowych apartów latających (tzw. dronów) do fotografii lub nagrywania materiału wideo podlega dużym ograniczeniom - konieczne jest uzyskanie zgody Ministerstwa Obrony Narodowej Wietnamu na każdorazowe jego użycie i stosowanie się do restrykcyjnych przepisów (nie są wydawane zgody na filmowanie w pobliżu niektórych obiektów). Wietnamskie służby celne mogą skonfiskować bezpilotowe aparaty latające na lotniskach przy wjeździe, w sytuacji gdy ich właściciel nie posiada zgody na wwóz i korzystanie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: