close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 • Wizy wydaje się jako:

  * wizy Schengen

  * wizy krajowe

   

  Wiza Schengen oznaczona symbolem "C" - wiza wydawana przez państwo Schengen na tranzyt przez terytorium państw Schengen lub planowany pobyt na terytorium państw Schengen nieprzekraczający trzech miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym okresie, licząc od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw Schengen;

   

  Wiza krajowa   oznaczona symbolem "D" - uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów nastepujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.

   

  Wnioski wizowe składa się osobiście wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu w systemie www.e-konsulat.gov.pl, z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą podróży.

   

  Nie ma możliwości składania wniosków wypełnionych odręcznie i niezarejestrowanych w powyższym systemie.

   

  Uwaga:

   

  W przypadku zamiaru wnioskowania o wizę w celu podjęcia studiów, należy w systemie e-konsulat wypełnić wniosek „Wiza krajowa – studencka”.

   

  W przypadku zamiaru wnioskowania o wizę w celu wykonywania pracy, należy w systemie e-konsulat wypełnić wniosek „Wiza krajowa – praca”.

   

  Wnioski o wydanie wizy krajowej w celu innym niż powyższe należy rejestrować w systemie e-konsulat jako „Wiza krajowa – inne”.

   

  Informujemy, że wnioski o wydanie wizy krajowej zarejestrowane niezgodnie z ww. kategoriami nie będą przyjmowane.

   

  Nowe terminy na rejestrację wniosków wizowych w systemie e-konsulat otwierane są regularnie. Ze względu na duże zainteresowanie wizami do Polski nowe terminy otwierane są z minimum kilkutygodniowym wyprzedzeniem i nie jest możliwa rejestracja spotkania z dnia na dzień. Prosimy mieć to na uwadze przy planowaniu pobytu w Polsce i rozpoczynanie procedur wizowych odpowiednio wcześniej.

  Wszystkie składne dokumenty muszą być dostarczone w oryginale. Jeżeli chcą Państwo po zakończonym procesie wizowym odzyskać oryginały, należy dodatkowo złożyć ich kserokopie.

  Wszystkie dokumenty uzupełniające w języku wietnamskim powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

   

  WAŻNA INFORMACJA:

   

  Ambasada nie współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wizowym (np. pośrednictwo w umówieniu terminów spotkań wizowych, przygotowanie dokumentacji itp.) i kategorycznie odradza korzystanie z pośrednictwa osób trzecich. Mogą to być osoby, które utrudniają prawidłowe działanie systemu online i powodują trudności z zapisem na spotkanie dla innych obywateli Wietnamu, a legalność ich działań stoi pod znakiem zapytania. Ambasada informuje, że w przypadku stwierdzenia manipulacji przy rejestracji wniosków wizowych, takie wnioski nie będą przyjmowane.

   

  W przypadku powzięcia informacji o działaniach podmiotów oferujących usługi pośrednictwa wizowego stojących w sprzeczności z prawem, należy ten fakt zgłosić właściwym organom ścigania (np. policja, prokuratura).

   

  Ambasada przypomina, że jedyna obowiązująca opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego jest ponoszona w konsulacie i potwierdzana kwitkiem kasowym. Wysokość opłaty określona jest w tabeli opłat konsularnych. Ambasada nie pobiera innych opłat za rozpatrzenie wniosku, a sam formularz wniosku wizowego oraz rejestracja online w systemie e-konsulat nie podlegają opłatom.

   

   

  Możliwość składania wniosków o wydanie wizy w mieście Ho Chi Minh (HCMC)

   

   

  Na mocy umowy o reprezentacji wizowej zawartej z Węgrami, począwszy od kwietnia 2017 r. Konsulat Generalny Węgier w mieście Ho Chi Minh reprezentuje Polskę w zakresie rozpatrywania wniosków o wydanie wiz Schengen w okręgu konsularnym na obszarze terytorialnym obejmującym następujące miasta i prowincje Wietnamu: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh City, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

   

  Osoby zamieszkałe na ww. obszarze mogą składać wnioski o wydanie wizy Schengen w KG Węgier mieszczącym się pod adresem:

  LIM Tower, 9-11 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1
  Thành phố Hồ Chí Minh

  Tel. +84 (028) 3622 1001
  https://hcmc.mfa.gov.hu/vie (strona jedynie w języku wietnamskim i węgierskim)

   

  UWAGA:

  Wyłączenia od reprezentacji (wymagające bezwzględnie złożenia wniosku wizowego w Ambasadzie RP w Hanoi):

  - cel pobytu – wykonywanie płatnej działalności /pracy;

  - wizy o ograniczonej ważności terytorialnej (LTV).

   

  W przypadku pytań dotyczących niezbędnych formalności, wymaganych działań i innych informacji dotyczących procesu wnioskowania o wizę Schengen w ramach reprezentacji wizowej, prosimy o bezpośredni kontakt z KG Węgier.

   

  UWAGA:

  Wprowadzenie możliwości składania wniosków o wydanie wiz Schengen w KG Węgier w mieście Ho Chi Minh nie wyklucza możliwości ich składania w urzędzie konsularnym Ambasady RP w Hanoi na dotychczasowych zasadach.

   

  Jednocześnie uprzejmie zwracamy uwagę, że jedynym urzędem przyjmującym wnioski o wydanie wiz krajowych jest Ambasada RP w Hanoi.

   

  Prawo osób do informacji

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

  Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP, pod adresem:

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-Organ-Techniczny-Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html

  Informacje są również dostępne w angielskiej wersji językowej : http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-to-information.html

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: