close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • 5 października 2015

  Ambasada Polska w Hanoi sprzedaje, w trybie publicznego przetargu pisemnego, używany samochód Mitsubishi Pajero dyplomatom lub obywatelom Wietnamu.

  Szczegóły dotyczące samochodu:
  - Samochód: Mitsubishi Pajero 3.0 GLS

  - Rok pierwszej rejestracji: 2005

  - Model rocznikowy: 2005
  - Rok produkcji: 2004
  - Skrzynia biegów: automatyczna
  - Nadwozie: SUV, 7 miejsc
  - Silnik: 3,0 l
  - Przebieg: 132 794 km
  - Kolor: srebrny
  - Nr nadwozia: JMYLRV73W5J703906
  - Paliwo: benzyna
  - Stan: dobry

   

   

  Samochód można oglądać w siedzibie Ambasady Polskiej, ulica 3 Chua Mot Cot między 09:00 a 12:00 od 12 do 16 października 2015 w dni robocze po wcześniejszym umówieniu terminu (tel. 04 38452027). Samochód jest sprzedawany w obecnym stanie, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu. Formularze przetargowe dostępne są w recepcji Ambasady. Formularz przetargowy musi być dostarczony w zaklejonej kopercie oznaczonej „przetarg na samochód”  i zaadresowany:

  Komisja Przetargowa,
  Ambasada Polska,
  3 Chua Mot Cot, Hanoi
  do godziny 12:00, 22 października 2015. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną przyjęte.

   

  Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona. Niewpłacenie wadium jest również powodem do automatycznego odrzucenia oferty.

  Uczestnicy przetargu nie mogą testować ani prowadzić samochodu.

   

  Samochód jest sprzedawany pod warunkiem, że wszystkie wymagane przez władze Wietnamu cła
  i podatki, jeśli takie mają zastosowanie, będą opłacone przez kupującego. Samochód zostanie przekazany kupującemu wyłącznie po wypełnieniu przez niego wszystkich podatkowych i administracyjnych zobowiązań wynikających z procedur sprzedaży samochodu.

  Jeśli nabywca korzysta z przywileju zwolnienia z podatku, musi przedstawić na to dowód i udostępnić sprzedającemu odpowiednie dokumenty konieczne do zmiany rejestracji samochodu.

   

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium wynosi  600,- USD w gotówce, płatne w kasie Ambasady w godzinach 09:00-12:00 w dniu złożenia oferty.


  W  przypadku, gdy uczestnik nie wygra przetargu, wadium zostanie mu zwrócone.


  W przypadku, gdy uczestnik wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.


  W przypadku, gdy uczestnik wygra przetarg, ale odmówi kupna samochodu, wadium nie zostanie zwrócone.

   

  Cena wywoławcza wynosi 6000,- USD. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2015 r. Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę. Oferowana cena jest ceną netto, nie obejmującą cła i podatków. Wpłaconą przez niego kwotę wadium zaliczy się na poczet ceny.  Pozostali oferenci będą mogli odebrać wpłacone wadium w kasie Ambasady.

   

  W przypadku zgłoszenia tej samej najwyższej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji. Nabywca zobowiązany jest do podpisania umowy i zapłaty kwoty przetargowej w kasie Ambasady w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Po otrzymaniu kwoty przetargowej Ambasada Polska przekaże dokumenty samochodu nabywcy  w celu opłacenia cła
  i podatków.

   

  Sprzedający może zamknąć przetarg w każdej chwili bez rozstrzygnięcia i bez podawania przyczyn.

  back
  back_profile
  dashboard
  engine
  engine_closeup
  front
  interior_2nd_row
  interior_dashboard
  interior_driver_seat
  interior_from_backseat
  other_profile
  profile
  side

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: