close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAKTYKI

 • Ambasada RP w Hanoi, uprzejmie informuje, że ze względu na potrzeby placówki, praktykanci mogą odbyć praktyki w Ambasadzie w okresie pomiędzy czerwcem a październikiem.

   

  Osoby zainteresowane praktykami muszą przesłać na adres hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl  kompletne zgłoszenie zawierające:
  - skan listu polecającego od promotora, dziekana lub rektora uczelni;
  - skan dowodu osobistego lub polskiego paszportu;
  - wypełniony odpowiedni formularz aplikacyjny;
  - skan zaświadczenia wypełnionego przez dziekanat uczelni w przypadku praktyk studenckich (nie dotyczy absolwentów).

   


  Zgłoszenia przyjmowane są od 1 lutego do 15 kwietnia. Ambasada zastrzega sobie nie odpowiadanie na wszystkie zgłoszenia.
  Praktyki mogą odbywać posiadający polskie obywatelstwo studenci studiów magisterskich (od czwartego roku studiów), podyplomowych i doktoranckich, uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwenci tychże studiów z zastrzeżeniem, że od czasu ukończenia nie minęło więcej niż 5 lat.


  Czas trwania w przypadku praktyk studenckich nie może być dłuższy niż 3 miesiące i jest uzależniony od wniosku kandydata i potrzeb placówki.


  Praktyki są nieodpłatne. Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania, utrzymania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ambasada RP w Hanoi nie zapewnia praktykantom zakwaterowania.

   

  Szczegóły organizacji praktyk, wolontariatu i stażu w Ambasadzie RP w Hanoi są zawarte w Zarządzeniu nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej  z dnia 30 maja 2011 r.  w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: