""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SZKOŁA POLSKA PRZY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W HAMBURGU

 • 16 listopada 2012

   

   

   

  Szkoła SOBOTNIA  - 2012/13

   

  1. Rys historyczny

   

  Parafialna Szkoła Sobotnia w Hamburgu istnieje od 1976 r. Jej założycielem był miejscowy duszpasterz ks. Jan Śliwański. Duży napływ emigrantów z Polski w latach osiemdziesiątych spowodował, że stało się koniecznością rozwinięcie działalności pedagogicznej i otoczenie opieką katechetyczną przybywające do Hamburga dzieci i młodzież. Troska o zachowanie i rozwój wartości religijno-narodowych, wyniesionych z Polski w postaci języka i znajomości kultury rodzimej, stała się powodem utworzenia polskiej szkółki parafialnej.

   

  2. Stan obecny

   

  Do Szkoły Sobotniej w Hamburgu uczęszcza w tym roku szkolnym (2012/13) 307 dzieci z rodzin polskich jak i narodowościowo mieszanych.

  Zajęcia szkolne prowadzone są na dwie zmiany, w grupie przedpołudniowej od g. 9.30 do 11.50 i w grupie popołudniowej od g. 13.30 do g. 15.50. Dzieci i młodzież skupiona w 21 grupach, nauczana jest przez 13 dyplomowanych nauczycieli, 2 siostry katechetki i 2 księży. W tym roku szkolnym 2012/13 nauczają następujący nauczyciele i katecheci: Anna Adamiak, Katarzyna Brosch, Barbara Grochocka, Małgorzata Hajduk, Ewa Jabłońska, Joanna Klimek-Twardowska, ks. Robert Kierbic, dr Henryk Koszałka, s. Marta Krzych, Justyna Obodzińska, Sylwia Paduch, Jolanta Ratyna, s. Janina Słoma, Mariola Welke-Jarzębowski, Jadwiga Wołoszyn-Fredrich (od stycznia 13 r.: Beata Luty-Paulsen), ks. Rafał Wasielewski i Ewa Żemlok. Nauczanie odbywa się na różnych poziomach, od klasy zerowej począwszy, a skończywszy na klasie ósmej. Od 2009 roku funkcjonuje w szkole dodatkowa klasa Z (dla zaawansowanych), w której realizuje się program nauczania o wyższym stopniu trudności.

  Dzieci uczestniczą w każdą sobotę w 3 lekcjach. Uczą się poprawnie pisać i czytać w języku polskim, poznają nasze narodowe tradycje, historię i geografię Polski oraz religię katolicką. Nauka w szkole jest prowadzona w oparciu o program autorski nauczycieli. Poszczególni nauczyciele sami opracowują podręczniki i materiały dydaktyczne. Są one dostosowane do potrzeb, możliwości i umiejętności uczniów, ale równocześnie oparte o program nauczania w szkołach na terenie Polski. W klasach trzecich odbywa się przygotowanie do I Komunii św. Na koniec zajęć szkolnych dzieci biorą aktywny udział w 40 minutowej mszy św. w kaplicy szkolnej.

   

  Dla chętnych prowadzi się także godzinne spotkania pozalekcyjne, jak: zajęcia plastyczno-techniczne, czy spotkania grupy Rycerstwa Niepokalanej. Od tego roku szkolnego działa też grupa teatralna. W wolne od zajęć szkolnych soboty organizuje się dla dzieci wyjazdy do Legolandu, Disneylandu, Heidepark-Soltau czy Hansa-Park.

   

  Dzieci biorą z powodzeniem udział w różnych konkursach na szczeblu krajowym, np. w „Konkursie Wiedzy Biblijnej” organizowanym przez Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze, czy w „Olimpiadzie Języka Polskiego” organizowanej przez Ambasadę Polską w Berlinie. Spora grupa uczniów Szkoły Sobotniej uczestniczy chętnie w „Warsztatach Języka Polskiego” organizowanych, co roku, przez Konsulat Generalny w Hamburgu.

   

  3. Baza materialna szkoły

   

  Zajęcia szkolne odbywają się w budynku katolickiego gimnazjum „St. Ansgar-Gymnasium” przy ulicy Bürgerweide 33 w Hamburgu. Pomieszczenia lekcyjne na 1 i 2 piętrze, hol, sanitariaty oraz kaplica są nam użyczane nieodpłatnie w soboty przez właściciela budynku – „Katholischer Schulverband Hamburg”.

   

  Parafialna Szkoła Sobotnia funkcjonuje w oparciu o status organizacji kościelnej. Środki finansowe potrzebne na funkcjonowanie szkoły pochodzą głównie z „Erzbistum Hamburg” i ze składek rodziców, a także z różnych akcji charytatywnych prowadzonych na rzecz szkoły. Funkcjonowanie szkoły wspiera również Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie, natomiast Fundacja Semper Fidelis przekazuje na potrzeby szkoły książki i pomoce dydaktyczne. Należy wspomnieć o działalności Komitetu Rodzicielskiego, który stara się wspomagać działania parafii w różnych akcjach na rzecz szkoły.

   

   

  Hamburg, dnia 14.03.2013 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: