close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 • W celu sprowadzenia z zagranicy zwłok lub prochów wymagane jest pozwolenie, które wydaje starosta lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce pochówku zwłok lub prochów oraz zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju wydane przez konsula.

   

  Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do Polski wydawane jest przez konsula na podstawie pozwolenia starosty lub prezydenta miasta. Z wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia może zwrócić się do starosty lub prezydenta miasta rodzina zmarłego lub upoważniony do tego zakład pogrzebowy. Po wydaniu pozwolenia, należy przekazać je do Konsulatu Generalnego RP faxem (fax musi zostać przesłany przez urząd, który wydał decyzję) lub w inny sposób, np. osobiście.

   

  W celu sprowadzenia do Polski zwłok niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok. Międzynarodowa firma pogrzebowa pomoże również w transporcie prochów. Co do zasady, przewóz urny z prochami dozwolony jest w formie bagażu podręcznego – szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych wynosi 50 EURO.

   

  Z uwagi na charakter sprawy nie ma potrzeby rezerwowania terminu w systemie e-konsulat.

   

  Transport zwłok

  Należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

  1. Decyzję starosty lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku, zezwalającą na przewiezienie ciała osoby zmarłej do Polski i pochowania na miejscowym cmentarzu. Zaświadczenie administracji cmentarza nie jest wystarczające (Dokumenty, które mogą być potrzebne do wydania zezwolenia/decyzji: międzynarodowy akt zgonu, świadectwo lekarskie o przyczynie zgonu zawierające informację, że osoba nie zmarła na chorobę zakaźną);
  2. akt zgonu (w języku niemieckim /STERBEURKUNDE/ lub na druku wielojęzycznym /AUSZUG AUS DEM STERBEEINTRAG/) albo zaświadczenie właściwego niemieckiego urzędu stanu cywilnego poświadczające, iż wystawienie takiego aktu nie było możliwe /BESCHEINIGUNG ÜBER ZURÜCKSTELLUNG EINER STERBEURKUNDE/ (Dokumenty, które mogą być potrzebne do wydania aktu zgonu przez niemiecki urząd stanu cywilnego: akt urodzenia osoby zmarłej na druku wielojęzycznym, akt małżeństwa osoby zmarłej na druku wielojęzycznym w przypadku osoby, która pozostawała w związku małżeńskim);
  3. zezwolenie na przewóz zwłok /LEICHENPASS

   

  Transport prochów

  Należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

  1. Decyzję starosty lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku, zezwalającą na przewiezienie prochów osoby zmarłej do Polski i pochowania na miejscowym cmentarzu. Zaświadczenie administracji cmentarza nie jest wystarczające (Dokumenty, które mogą być potrzebne do wydania zezwolenia/decyzji: międzynarodowy akt zgonu, świadectwo lekarskie o przyczynie zgonu zawierające informację, że osoba nie zmarła na chorobę zakaźną);
  2. akt zgonu (w języku niemieckim /STERBEURKUNDE/ lub na druku wielojęzycznym /AUSZUG AUS DEM STERBEEINTRAG/) albo zaświadczenie właściwego niemieckiego urzędu stanu cywilnego poświadczające, iż wystawienie takiego aktu nie było możliwe /BESCHEINIGUNG ÜBER ZURÜCKSTELLUNG EINER STERBEURKUNDE/ (Dokumenty, które mogą być potrzebne do wydania aktu zgonu przez niemiecki urząd stanu cywilnego: akt urodzenia osoby zmarłej na druku wielojęzycznym, akt małżeństwa osoby zmarłej na druku wielojęzycznym w przypadku osoby, która pozostawała w związku małżeńskim);
  3. zaświadczenie o spopieleniu /EINÄSCHERUNGSBESCHEINIGUNG/.

    

   W przypadku podjęcia przez rodzinę zmarłego decyzji o niesprowadzaniu zwłok do Polski, konsul występuje do władz miejscowych z prośbą o pochowanie zwłok zgodnie z prawem miejscowym (na koszt władz lokalnych na cmentarzach publicznych).

    

   Konsulat nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

    

    

   Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: