close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • W celu umówienia wizyty należy dokonać elektronicznej rejestracji w systemie eKonsulat:

   

  www.e-konsulat.gov.pl

   

  Sprawy związane z obywatelstwem polskim, które załatwia konsul:

   

  Nadanie obywatelstwa polskiego 
  - Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego 
  Przywrócenie obywatelstwa polskiego 
  Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego 

   

  Więcej informacji o sposobach nabycia obywatelstwa polskiego oraz procedurze zrzeczenia się obywatelstwa polskiego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem:

  www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/169,Repatriacja-i-cudzoziemcy.html

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: