close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I ŻYCIE W NIEMCZECH

 • Przebywając na terytorium Niemiec a w szczególności decydując się na osiedlenie, należy mieć na uwadze, iż w pełni podlega się miejscowym przepisom prawa cywilnego, karnego, pracy oraz administracyjnego i podatkowego.

   

  Nieświadomość tego może być przyczyną poważnych komplikacji. Miejscowe przepisy będą miały bowiem zastosowanie w sprawach regulowanych prawem pracy oraz prawem cywilnym.
  W przypadku konfliktu pracownika z pracodawcą do rozstrzygania sporów właściwe będą niemieckie sądy i instytucje. W zakresie stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi zamieszkałymi legalnie na terytorium Niemiec również właściwe będą niemieckie sądy i instytucje. W uzasadnionych miejscowym prawem przypadkach  instytucje te mają prawo ingerować w te relacje, o ile stwierdzą zagrożenie dobra dziecka. Fakt, iż rodzice i dziecko są polskimi obywatelami nie odgrywa decydującej roli – kluczowe jest zamieszkiwanie na terytorium Niemiec.

   

  Obywatel polski przebywający w Niemczech nie tylko ponosi przewidziane tutejszym prawem konsekwencje drobnych wykroczeń lecz także, w przypadku popełnienia czynu karalnego będzie sądzony przed niemieckim sądem na podstawie tutejszego prawa, zaś ewentualna karę będzie odbywać w miejscowym więzieniu.

   

   

  LINKI DO PODSTRON TEMATYCZNYCH KONSULATU GENERALNEGO W HAMBURGU

   

  PORADNICTWO PRACY

   

   

  LINKI DO INNYCH PRZYDATNYCH INFORMACJI

   

  Ogóle informacje

   

  Polak za granicą  – ogólna informacja dla obywateli polskich planujących wyjazd za granicę.

   

  Instytucje i organizacje świadczące pomoc osobom migrującym do Niemiec na terenie hamburskiego okręgu konsularnego

   

  1. Poldeh Hilfsverein e.V.: http://www.poldeh.eu/

  2. Evangelische Familienbildungsstätte Oldenburg: http://www.efb-oldenburg.de/

  3. Paritätischer Wohlfahrtsverband NI Fachbereich Mittel- und Osteuropa: http://www.paritaetischer.de/landesverband/top/fachbereiche_arbeitskreise/mittel-und-osteuropa/?time=1495726541023 

  4. Paritätischer Wohlfahrtsverband NI e.V. Kreisverband Helmstedt - Frauen und Familienberatung: http://www.paritaetischer.de/kreisgruppen/helmstedt/top/aktuelles/?time=1495731099915

  5. Raphaelswerk-Beratungsstelle Hannover, Caritasverband der Diözese Hildesheim e.V.: https://www.caritas.de/adressen/caritasverband-der-dioezese-hildesheim-e.-v/raphaelswerk-beratungsstelle-magdalena-kruse-sabin/30167-hannover/207731

  6. Caritasverband Hannover e.V. http://www.caritas-hannover.de/

  - Abteilung Soziale Dienste: http://www.caritas-hannover.de/hilfe-und-beratung/

  - Bereich Migration und Flucht: http://www.caritas-hannover.de/migration-und-flucht/

  7. Diakonisches Werk ev. Kirchen in Niedersachsen e.V.: https://www.diakonie-in-niedersachsen.de/

  8. AWO Bezirksverband Hannover - Koordinierung der Jugendmigration: http://www.awo-bv-hannover.de/

   

  Zasiłek na dziecko (Kindergeld)

   

  1. Informator o zasadach przyznawania i wypłacania zasiłku na dziecko przygotowany przez Kasę Świadczeń Rodzinnych Federalnej Agencji Pracy.

  Pobierz tutaj

   

   

  Inne przydatne linki

   

  1. Prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego mają w Polsce osoby wpisane na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości RP  (Kliknij żeby wy świetlić listę)

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: