close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • UTRATA PASZPORTU

   

  W przypadku utraty paszportu na terytorium Republiki Irlandii należy zgłosić się  OSOBIŚCIE do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie (adres: Embassy of the Republic of Poland, Consular Section, 4-8 Eden Quay, Dublin 1)  i wypełnić formularz zgłoszenia utraty paszportu. W przypadku utraty paszportu dziecka należy wypełnić formularz zgłoszenia utraty paszportu osoby małoletniej. Formularze dostępne są w urzędzie. Sugerujemy również zgłoszenie zdarzenia na najbliższym posterunku Gardy.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE. (Zapisy na złożenie wniosku paszportowego).


  UWAGA: Jeżeli utrata lub zniszczenie paszportu nastąpiło z winy posiadacza, wówczas opłata za nowy paszport (zgodnie z tabelą opłat konsularnych) wynosi 330 EUR. Jeżeli utrata paszportu nastąpiła na skutek kradzieży (sugerowane jest dołączenie pisemnego potwierdzenia zgłoszenia kradzieży na posterunku Gardy) opłata wynosi 110 EUR.


   

  UTRATA DOWODU OSOBISTEGO

   

  W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium Republiki Irlandii należy zgłosić utratę OSOBIŚCIE, POCZTĄ lub poprzez FAX w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie (adres: Embassy of the Republic of Poland, Consular Section, 4-8 Eden Quay, Dublin 1) wypełniając  formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego. Sugerujemy również zgłoszenie zdarzenia na najbliższym posterunku Gardy.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE. (Zapisy na złożenie wniosku paszportowego).

   

  UWAGA: Wydział Konsularny NIE WYDAJE dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.


   

  UTRATA PRAWA JAZDY

   

  W Wydziale Konsularnym NIE MA MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA UTRATY polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji) lub jego irlandzkim odpowiednikiem (National Driver Licence Service).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: