close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZNIŻKI W OPŁATACH PASZPORTOWYCH

 • Ceny paszportów w Wydziale Konsularnym w Dublinie (na podstawie Taryfy Opłat Konsularnych)
   

  Paszport biometryczny 10 letni dla osób od 13 roku życia                                   110 EUR  (ulga 55 EUR*)

  Paszport biometryczny 5 letni dla dziecka do  13 roku życia                                70 EUR   (ulga 35 EUR*)

  Pierwszy paszport dla dziecka na podstawie irlandzkiego aktu urodzenia       30 EUR

  Paszport tymczasowy dla osoby dorosłej                                                                 40 EUR

  Paszport tymczasowy dla osoby małoletniej                                                            30 EUR

   

  *OPŁATY KONSULARNE ZA PASZPORTY OBNIŻA SIĘ O 50% W PRZYPADKU WYDANIA PASZPORTU:
  a) emerytom, rencistom i inwalidom, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.). W praktyce oznacza to, że osoby mogące korzystać ze zniżki powinny okazać dokument potwierdzający niepełnosprawność wystawiony przez organ Reczpospolitej Polskiej (np. ZUS). 
  b) osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych (UWAGA: świadczenia socjalne dla bezrobotnych nie uprawniają do otrzymania zniżki),
  c) kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515),
  d) osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego oraz uczniom i studentom  (po okazaniu do wglądu zaświadczenia ze szkoły w języku polskim lub angielskim lub legitymacji szkolnej).
  UWAGA: Ulga w opłacie zostanie zastosowana po przedstawieniu dokumentu wskazującego na posiadanie odnośnych uprawnień.

   


  Częściowo wolne od opłaty konsularnej są paszporty biometryczne wydane w związku:

  1. ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które wpisuje się do paszportu;
  2. ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, utrudniającą ustalenie jej tożsamości;
  3. z brakiem w paszporcie miejsca na stemple wizowe lub pieczęcie poświadczające przekroczenie granicy.

  UWAGA: Wysokość opłaty za wydanie paszportu w wyżej określonych przypadkach oblicza się odejmując od obowiązującej opłaty dziesiątą część tej opłaty - za każdy pełny rok, pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.  Wolne od opłaty konsularnej są paszporty wydawane:

  1. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach
  opiekuńczych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub
  koniecznością poddania się operacji,
  2. osobom, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
  3. osobom, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat.
   

  Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015. w sprawie opłat konsularnych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: