close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT 10-LETNI DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

 • Uprzejmie informujemy, iż w sprawach złożenia wniosku paszportowego obowiązują zapisy. Rejestracji wizyty w urzędzie dokonuje się poprzez stronę internetową:

   

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

   

  1. Wniosek paszportowy. Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym. Wniosek powinien być wydrukowany dwustronnie na jednej kartce papieru (do pobrania). Wzór wniosku jest plikiem edytowalnym – można go wypełnić elektronicznie, a następnie wydrukować. Można również najpierw wydrukować wniosek, a następnie odręcznie wypełnić wymagane pola. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacją dot. wypełnienia wniosku (do pobrania). 

   

  2. Aktualnie posiadany dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie - paszport
  lub w przypadku gdy osoba wnioskująca nie posiada lub nie posiadała nigdy paszportu - dowód osobisty.

   

  3. W przypadku gdy osoba nie posiada nr PESEL wymagany jest odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce.

   

  4. W przypadku ubiegania się o paszport po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa odpis zupełny lub skrócony aktu małżeństwa wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce . W przypadku osób, które zawarły związek małżeński za granicą, konieczne jest dokonanie umiejscowienia (transkrypcji) zagranicznego aktu małżeństwa w Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. Transkrypcja aktu małżeństwa.

   

  5. W przypadku ubiegania się o paszport po zmianie imienia lub/i nazwiska Decyzja administracyjna (oryginał) o zmianie imienia lub/i nazwiska, wydana przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce.

   

  6. W przypadku, gdy osoba dorosła nigdy nie posiadała dowodu osobistego i/lub polskiego paszportu (lub  jej paszport utracił ważność przed 4 kwietnia 2002 roku) decyzja o nadaniu  obywatelstwa polskiego lub o poświadczeniu posiadania obywatelstwa polskiego.

   

  7. W przypadku utraty tych dokumentów oświadczenie o utracie paszportu/dowodu osobistego  (formularze dostępne w urzędzie).

   

  8. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,  na jednolitym, jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz twarz, od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Wzór fotografii.

   

  9. Opłatę 110 EUR lub 55 EUR (zniżka) za wydanie paszportu wnosi się w dniu składania wniosku kartą lub gotówką. Rekomendujemy płatność kartą płatniczą.
   

  Dokument potwierdzający uprawnienie do zniżki w opłacie konsularnej np. legitymacja studencka z oznaczonym terminem ważności lub zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki na uczelni wyższej, legitymacja emeryta lub rencisty wystawiona przez ZUS, legitymacja kombatancka.

   

  Okres oczekiwania na paszport wynosi ok. 6 tygodni w przypadku gdy wnioskujący o paszport posiada nadany numer PESEL, ok. 8 tygodni w przypadku gdy  nie posiada nadanego numeru PESEL.

   

  Jednocześnie informujemy, iż w przypadku konieczności otrzymania wcześniej dokumentu paszportowego istnieje możliwość złożenia równolegle wniosku o paszport tymczasowy, na czas oczekiwania na paszport 10-letni. Paszport Tymczasowy.

   

  Odbiór osobisty lub wysyłka paszportu:  Osoby zainteresowane otrzymaniem dokumentu paszportowego za pośrednictwem poczty, w dniu składania wniosku, powinny dostarczyć kopertę (format A5/C5) z naklejonym znaczkiem na kwotę 8,20 euro oraz wypełnione podanie do konsula POBIERZ. Informujemy, że dla każdego paszportu należy dostarczyć osobną kopertę (opłaconą oraz zaadresowaną). Oznacza to, że np. w przypadku złożenia wniosków paszportowych dla 4-osobowej rodziny należy dostarczyć osobne koperty dla każdego z 4 paszportów.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: