close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT TYMCZASOWY

 • Uprzejmie informujemy, iż w sprawach złożenia wniosku paszportowego obowiązują zapisy. Rejestracji wizyty w urzędzie dokonuje się poprzez stronę internetową:

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

   

  Uprzejmie informujemy, iż podstawowym dokumentem paszportowym jest paszport 10-letni (biometryczny). W szczególnie uzasadnionych przypadkach wydaje się paszport tymczasowy:

   

  1. Małoletnim, w  uzasadnionych przypadkach (pełna procedura opisana w odrębnym załączniku),
  2. Osobom przebywającym za granicą na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu biometrycznego sporządzonego na terenie RP,
  3. Osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  4. Osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  5. Osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.  

   

   

  I.DOKUMENTY WYMAGANE DO WYDANIA PASZPORTU TYMCZASOWEGO NA CZAS OCZEKIWANIA NA DORĘCZENIE PASZPORTU BIOMETRYCZNEGO 10-LETNIEGO:

   

  Oprócz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o paszport 10-letni lub 5-letni należy złożyć dodatkowo:

   

  1. Wniosek paszportowy. Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym. Wniosek powinien być wydrukowany dwustronnie na jednej kartce papieru (do pobrania). Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacją dot. wypełnienia wniosku (do pobrania).  

   

  2. Kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy,  na jednolitym, jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz twarz, od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Wzór fotografii.

   

  Czas oczekiwania na paszport tymczasowy: ok. 2 tygodni.

   

  Opłatę 15 EUR za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego 10-letniego wnosi się w dniu złożenia wniosku kartą lub gotówką. Rekomendujemy płatność kartą.

   

   

  II. DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT TYMCZASOWY UMOŻLIWIAJĄCY POWÓRT DO MIEJSCA STAŁEGO POBYTU:

   

  1. Wniosek paszportowy. Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym. Wniosek powinien być wydrukowany dwustronnie na jednej kartce papieru (do pobrania). Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacją dot. wypełnienia wniosku (do pobrania).  

   

  2. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,  na jednolitym, jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz twarz, od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  3. Podanie do konsula RP w Dublinie o wydanie paszportu tymczasowego wraz z uzasadnieniem.

   

  4. Oświadczenie o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu lub zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, w przypadku utraty dokumentów. 

   

  5. Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty).

  W przypadku braku takiego dokumentu - inny dokument ze zdjęciem np. prawo jazdy, legitymacja studencka.

   

  6. Osoby ubiegające się o paszport tymczasowy w związku z chorobą lub pogrzebem członka rodziny przedstawiają dodatkowo dokumenty potwierdzające konieczność wyjazdu w nagłym przypadku (zaświadczenie ze szpitala, akt zgonu członka rodziny).

   

  Standardowy czas oczekiwania na paszport tymczasowy: ok. 2 tygodni.

   

  Opłatę 40 EUR za wydanie paszportu tymczasowego wnosi się w dniu złożenia wniosku kartą lub gotówką. Rekomendujemy płatność kartą płatniczą.

   

  Odbiór osobisty lub wysyłka paszportu:  Osoby zainteresowane otrzymaniem dokumentu paszportowego za pośrednictwem poczty, w dniu składania wniosku, powinny dostarczyć kopertę (format A5/C5) z naklejonym znaczkiem na kwotę 8,20 euro oraz wypełnione podanie do konsula POBIERZ. Informujemy, że dla każdego paszportu tymczasowego należy dostarczyć osobną kopertę (opłaconą oraz zaadresowaną). Oznacza to, że np. w przypadku złożenia wniosków paszportowych dla 4-osobowej rodziny należy dostarczyć osobne koperty dla każdego z 4 paszportów.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: