close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT TYMCZASOWY DLA MAŁOLETNIEGO

 • Uprzejmie informujemy, iż w sprawach złożenia wniosku paszportowego obowiązują zapisy. Rejestracji wizyty w urzędzie dokonuje się poprzez stronę internetową:

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

   

  Uprzejmie informujemy, iż od dnia 11 sierpnia 2012 r. podstawowym dokumentem paszportowym wydawanym małoletnim w wieku 0-13 lat jest paszport 5-letni (biometryczny).

   

  Aby złożyć wniosek o wydanie paszportu 5-letniego konieczne jest przedłożenie w dniu składania wniosku odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka (wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce). Transkrypcja aktu urodzenia.

   

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U z 2006 r. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm.) jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydanie przez konsula paszportu tymczasowego małoletniemu urodzonemu za granicą. Paszport tymczasowy jest ważny nie dłużej, niż przez okres 12 miesięcy od daty wydania.

   

  1. Wniosek paszportowy. Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym. Wniosek powinien być wydrukowany dwustronnie na jednej kartce papieru (do pobrania). Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacją dot. wypełnienia wniosku (do pobrania).  

   

  • Wniosek składają rodzice wpisani do aktu urodzenia małoletniego albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgoda drugiego rodzica (wniosek) zawierającą poświadczenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy w Polsce, konsula za granicą lub notariusza (na terenie Irlandii wyłącznie Notary Public http://www.notarypublic.ie/). Należy przedstawić oryginał dokumentu.
  • Jeżeli na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona, zgoda tego rodzica na wydanie paszportu małoletniemu nie jest wymagana. W takiej sytuacji należy przedłożyć w urzędzie konsularnym orzeczenie  sądu.

    W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej zalecamy kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Dublinie (preferowany e-mail wysłany na adres dublin.pass@msz.gov.pl) w celu ustalenia czy konieczna jest zgoda drugiego rodzica na wydanie paszportu. W zgłoszeniu prosimy o przesłanie skanu orzeczenia sądu ws. ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz numeru telefonu do kontaktu.

   

   

  2. Irlandzki akt urodzenia dziecka z danymi rodziców 

  Przed wizytą w urzędzie sugerujemy sprawdzenie irlandzkiego aktu urodzenia dziecka, czy nie zawiera błędów, a w przypadku ich stwierdzenia bezpośredni kontakt z właściwym Register Office w celu dokonania korekty.

   

  3. Kolorowa fotografia dziecka - kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii, fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej. Zalecamy, aby dziecko miało na zdjęciu otwarte oczy i zamkniętą buzię oraz aby na zdjęciu nie była widoczna inna osoba lub przedmiot. Wzór fotografii.

   

  4. Ważne paszporty lub w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ważne dowody osobiste rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. UWAGA: Tożsamości  oraz obywatelstwa NIE POŚWIADCZAJĄ dokumenty, których termin ważności upłynął, jak również fotokopie paszportów, dowodów osobistych oraz inne dokumenty, np. prawo jazdy.

   

  5. Obecność małoletniego powyżej 5 roku życia jest obowiązkowa w dniu składania wniosku o wydanie paszportu.

   

  Czas oczekiwania na paszport tymczasowy: ok. 2 tygodni.

   

  Opłatę 30 EUR za wydanie paszportu wnosi się w dniu składania wniosku kartą lub gotówką. Rekomendujemy płatność kartą płatniczą.

   

  Odbiór osobisty lub wysyłka paszportu:  Osoby zainteresowane otrzymaniem gotowego dokumentu paszportowego za pośrednictwem poczty, w dniu składania wniosku, powinny dostarczyć kopertę (format A5/C5) z naklejonym znaczkiem na kwotę 8,20 euro oraz wypełnione podanie do konsula POBIERZ. Informujemy, że dla każdego paszportu należy dostarczyć osobną kopertę (opłaconą oraz zaadresowaną). Oznacza to, że np. w przypadku złożenia wniosków paszportowych dla 4-osobowej rodziny należy dostarczyć osobne koperty dla każdego z 4 paszportów.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: