close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 •  

  Czy moje dziecko może posiadać dowód osobisty?

   

  Tak. Jednak wniosek można złożyć tylko w urzędzie miasta lub gminy w Polsce (organ gminy właściwy ze względu na miejsce zameldowania dziecka).  Jeśli dziecko nie jest zameldowane, to każdy urząd miasta/gminy powinien przyjąć wniosek w celu przekazania go organowi właściwemu (urząd miasta Warszawa Śródmieście). W takiej sytuacji dowód odbiera się w urzędzie, w którym złożony był wniosek.

   

  Jakie zdjęcie powinienem dołączyć do wniosku paszportowego?

   

  - rozmiar 35 x 45 mm
  - kolorowe
  - na białym tle
  - jasne i równomiernie oświetlone (bez cieni na twarzy lub w tle)
  - twarz na wprost (neutralny wyraz twarzy i zamknięte usta)

   

  Wyszłam za mąż i chcę wyrobić paszport na nowe nazwisko. Czy konieczny jest do tego polski akt małżeństwa?

  Tak, polski akt małżeństwa jest niezbędny. W celu jego uzyskania zagraniczny akt małżeństwa należy zarejestrować w drodze transkrypcji w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce (informacje na temat transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa w Polsce - kliknij tu).

   

  Czy osoba pełnoletnia może otrzymać paszport tymczasowy?

  Osoba pełnoletnia może otrzymać taki paszport tylko w następujących wypadkach:

  - na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego,
  - na powrót do Polski,
  - w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,

  - w nagłych przypadkach, związanych z prowadzoną działalnością zawodową (na przykład w związku z nieplanowaną wcześniej podróżą służbową),

  - w przypadkach, gdy pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

   

  Chciałbym wyrobić paszport dla mojego dziecka. Nie mam kontaktu z ojcem/matką dziecka, bądź drugi rodzic nie chce wyrazić zgody.

  Należy uzyskać wyrok sądu polskiego bądź irlandzkiego zwalniający z obowiązku wyrażenia zgody na paszport przez jednego z rodziców.

   

  Czy jeden z rodziców może wyrazić zgodę na paszport dla dziecka nie przyjeżdżając do Wydziału Konsularnego?

  Jeżeli drugi rodzic nie może stawić się w Wydziale Konsularnym w celu wyrażenia zgody na wydanie paszportu dla dziecka, wówczas rodzic składający wniosek paszportowy powinien razem z wnioskiem przedłożyć zgodę nieobecnego rodzica poświadczoną przez jedną z poniżej  wymienionych osób:
  - polskiego notariusza,
  - polski urząd paszportowy,
  - polskiego konsula,- irlandzkiego notariusza: http://www.notarypublic.ie/finding_a_notary.html

   
  Można skorzystać z przykładowego wzoru zgody - POBIERZ

   

  Czy można wrócić na nieważnym paszporcie do Polski?

  Nie, do wyjazdu z Irlandii upoważnia jedynie ważny paszport lub dowód osobisty.

   

  Czy moje dziecko urodzone w Irlandii ma polskie obywatelstwo?

  Tak, pod warunkiem, że przynajmniej jedno z rodziców posiada polskie obywatelstwo.

   

  Czy na odbiór paszportu muszę się umawiać i czy muszę odebrać paszport w dniu wskazanym na potwierdzeniu złożenia wniosku?

  Nie trzeba się umawiać. Odbioru można dokonać w określonych godzinach w trakcie otwarcia Wydziału Konsularnego w dniu wskazanym na potwierdzeniu złożenia wniosku lub każdego kolejnego dnia.
  Informacje o odbiorach paszportów.

   

  Czy w Wydziale Konsularnym można wyrobić dowód osobisty?

  Nie, w Wydziale Konsularnym można wyrobić jedynie paszport.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: