close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POMOC KONSULARNA

 • Akt zgonu (Death Certificate) jest oficjalnym dokumentem, wskazującym datę i przyczynę zgonu. Dokument ten może służyć do przeprowadzenia procedur związanych z transportem ciała/prochów, pochówkiem, zarejestrowaniem zgonu w polskim urzędzie stanu cywilnego oraz ze sprawami związanymi z dziedziczeniem i ubezpieczeniem społecznym. Poza standardowymi informacjami na temat osoby zmarłej, takimi jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, data i przyczyna zgonu, dokument zawiera również dane m.in. na temat ostatniego miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, stanu cywilnego.

   

  Rejestracja zgonu powinna nastąpić jak najszybciej po śmierci. Jednak w przypadku, kiedy konieczne jest przeprowadzanie przez urząd coronera śledztwa, mającego na celu wyjaśnienie przyczyny i okoliczności zgonu (inquest) – to właśnie  coroner odpowiada za rejestrację zgonu w odpowiednim urzędzie. Mając na uwadze długi czas prowadzenia postępowania przez coronera (od 6 do 14 miesięcy, w zależności od hrabstwa), urzędy wydają tymczasowe akty zgonu (tzw. interim death certificate), które mają charakter zaświadczenia o zgonie (patrz: Rejestracja aktu zgonu z Irlandii w Polsce). 

  Więcej na temat pracy coronera można dowiedzieć się ze strony:

  http://dublin.msz.gov.pl/pl/info_konsularne/opieka_konsularna/czym_zajmuje_sie_coroner

  Po zakończeniu śledztwa, coroner przekazuje informacje do Civil Register Office, w celu zarejestrowania zgonu. Po dokonaniu rejestracji można starać się o uzyskanie pełnego aktu zgonu.

   

  Akt zgonu może wydobyć każdy. Można to zrobić poprzez stronę internetową: http://www.hse.ie/eng/services/list/1/bdm/Certificates/

  Po wejściu na ww. stronę należy wybrać APPLY ONLINE, następnie podać swoje dane osobowe, adres, adres e-mail i numer telefonu oraz wybrać DEATH CERTIFICATE (akt zgonu). Na kolejnej stronie należy podać dane osoby zmarłej: imię, nazwisko, datę zgonu, miejsce zgonu. Na samym dole należy wybrać liczbę egzemplarzy (każdy odpis aktu kosztuje 20 EUR plus koszty przesyłki ok. 2 EUR). Po zatwierdzeniu należy uiścić opłatę kartą debetową lub kredytową.

   

  Po wykonaniu powyższych czynności irlandzki urząd (Civil Register Office) przesyła na podany adres oryginalny odpis (lub odpisy – w zależności od wybranej liczby) aktu zgonu. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pośrednictwa osoby zamieszkałej na terenie Republiki Irlandii, gdyż zgodnie z tutejszymi przepisami osoba wnioskująca nie musi być spokrewniona z osobą zmarłą.

   

  UWAGA! Wydział Konsularny nie pośredniczy w wydobyciu aktu zgonu w Irlandii.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: