close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POMOC KONSULARNA

 • Wydawaniem aktów zgonu (tzw. Death certificate) w Irlandii zajmuje się Health Service Executive. Dokument można otrzymać po zarejestrowaniu zgonu w General Register Office (odpowiednik polskiego Urzędu Stanu Cywilnego). Jednakże jeśli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych i badaniem jego przyczyn zajmuje się urząd coronera – do czasu zakończenia badania wydany jest tzw. Interim death certificate (tymczasowy akt zgonu). Właściwy akt zgonu można otrzymać po zakończeniu śledztwa coronera dotyczącego przyczyn śmierci i rejestracji zgonu.

   

  Coroner ustala okoliczności i fakty dotyczące danego zgonu. Często w takich przypadkach wymagana jest sekcja zwłok (post-mortem), po której następuje tzw. inquest czyli dochodzenie prowadzone przez coronera mające na celu ustalenie przyczyny zgonu – dotyczy to z reguły zgonów nagłych, niewyjaśnionych, brutalnych i nienaturalnych.  Jeżeli sekcja zwłok wykaże przyczynę zgonu to inquest może się nie odbyć. Data inquest’u nie zostanie ustalona wcześniej, niż 6 tygodni od daty zgonu. Zazwyczaj okres oczekiwania na wyznaczenie ww. daty przez coronera to od 6 do 14 miesięcy (w zależności od hrabstwa).

   

  Coroner w Irlandii jest niezależnym urzędnikiem, który jest prawnie odpowiedzialny za badanie nagłych i niewyjaśnionych zgonów. Szczegółowe informacje na temat pracy coronera znajdują się na stronie:

  https://www.msz.gov.pl/pl/p/dublin_ie_a_pl/info_konsularne/pomoc_konsularna/czym_zajmuje_sie_coroner

   

  Natomiast dane kontaktowe do urzędów coronera na terenie Republiki Irlandii można znaleźć na stronie: http://coroners.ie/en/CS/Pages/Coroner%20Contact%20Details

   

  Po zakończeniu inquest’u coroner przesyła zaświadczenie do irlandzkiego Urzędu Stanu Cywilnego (Civil Registration Office: https://www.welfare.ie/en/Pages/General-Register-Office.aspx ,  gdzie zgon zostaje oficjalnie zarejestrowany i dopiero wtedy można odebrać akt zgonu (death certificate).

   

  Przed inquest’em (lub przez otrzymaniem wyników sekcji zwłok) coroner wystawia tzw. tymczasowy akt zgonu (interim death certificate), który w zupełności wystarcza do przeprowadzenia procedur związanych z pochówkiem. Jest on również powszechnie akceptowany przez banki i inne instytucje w Irlandii. Często jest uznawany także przez firmy ubezpieczeniowe (w przypadkach, gdy przyczyna zgonu jest istotna, ubezpieczyciel może zażądać pełnego aktu zgonu). Tymczasowy akt zgonu jest również jednym z dokumentów, na podstawie którego konsul jest uprawniony do wystawiania zaświadczenia na sprowadzenie prochów/ciała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Należy jednak pamiętać, że tymczasowy akt zgonu jest jedynie zaświadczeniem wystawianym w przypadkach, kiedy pełna wersja aktu zgonu nie jest dostępna, i nie stanowi on odpowiednika polskiego aktu zgonu.

   

  Jednakże, na podstawie artykułu 93 pkt. 2 Ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” z dnia 28 listopada 2014 r.: „Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych” (Dz.U. 2014 poz. 1741, 1888), co oznacza, że w oparciu o wniosek uprawnionej strony możliwa jest rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego zgonu, który nastąpił na terenie Irlandii, na podstawie tymczasowego aktu zgonu (interim death certificate) po przetłumaczeniu go przez tłumacza przysięgłego (wyszukiwarka polskich tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:  http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli; wyszukiwarka irlandzkich tłumaczy znajduje się na stronie internetowej The Irish Translators’ and Interpreters’ Association pod adresem: http://translatorsassociation.ie).

   

  UWAGA! Każdy przypadek rejestracji zgonu na podstawie interim death certificate  uzależniony jest od indywidualnej decyzji kierownika USC, gdyż ww. akt nie zawiera jednak informacji o przyczynie zgonu oraz nie posiada prawnie określonego wzoru.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: