close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRACA I POBYT W IRLANDII

 • PRZEKRACZANIE GRANICY:

   

  Obywatele polscy mogą swobodnie przekraczać granice Irlandii. Zgodnie z obowiązującą w UE i EOG zasadą swobodnego przepływu osób, Irlandia może odmówić wjazdu na swoje terytorium tylko w przypadku, kiedy dana osoba stwarza poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa wewnętrznego (np. terroryzm) lub porządku publicznego. Polacy, którzy chcą upewnić się, czy orzeczony w przeszłości w stosunku do nich zakaz wjazdu do Irlandii jest egzekwowany, mogą wystąpić w tej sprawie z odpowiednim wnioskiem do:

   

  Office of the Data Protection Commissioner
  3rd Floor, Block 6
  Irish Life Centre
  Lower Abbey Street
  Dublin 1
  Ireland
  Tel.: + 353 1 874 8544
  Fax: + 353 1 874 5405
  E-mail: info@dataprivacy.ie
  http://www.dataprivacy.ie/

   

  Od dnia 1 maja 2004 r. Polacy podróżujący do Irlandii mogą przekraczać granicę na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Posiadacze zniszczonych egzemplarzy powinni z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym wyjazdem złożyć wnioski o wymianę dokumentu na nowy.

   

  POBYT TURYSTYCZNY

   

  W Irlandii nie ma obowiązku posiadania wiz ani w przypadku pobytu turystycznego, ani w przypadku pobytu przekraczającego 3 miesiące. W przypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące można zarejestrować się na pobyt stały, jednak nie ma takiego obowiązku. Wyjątek stanowią współmałżonkowie oraz dzieci powyżej 16 roku życia, nie będący obywatelami krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli ich planowany pobyt w Irlandii przekracza 90 dni. Zgłoszenia mogą być składane w najbliższym komisariacie policji.

   

  Przy podejmowaniu pracy oraz prowadzeniu interesów nie jest wymagana karta pobytu (residence permit), jakkolwiek istnieje możliwość jej otrzymania. Aplikacje są dostępne w biurach rejestracyjnych Gardy (policji) oraz do pobrania ze strony internetowej irlandzkiego Departamentu Sprawiedliwości. Wymagane dokumenty to: aktualny paszport lub dowód tożsamości, 3 fotografie, zaświadczenie od pracodawcy (lub w przypadku osób samozatrudniających się - potwierdzenie z izby handlowej oraz dokumenty dotyczące wyników finansowych firmy), świadectwo ślubu.

   

  MELDUNEK
  Nie ma obowiązku meldunkowego.

   

  PRZEPISY CELNE
  Nie ma ograniczeń w przywożeniu ani wywożeniu pieniędzy na terytorium Irlandii. Posiadanie przy wjeździe większej kwoty pieniędzy (powyżej 10 tys. EUR) musi być odpowiednio udokumentowane, np. wyciągiem z banku. Alkohol i papierosy wwożone mogą być z terytorium państwa członkowskiego UE tylko do użytku osobistego. Jakkolwiek nie ma ściśle określonych limitów, to za ilości przeznaczone do użytku osobistego uznaje się: do 800 sztuk papierosów, do 1 kg tytoniu, do 110 litrów piwa, do 90 litrów wina oraz do 10 litrów mocnego alkoholu.

   

  PRZEPISY PRAWNE
  Zabronione jest wwożenie m.in. narkotyków, materiałów o tematyce pornograficznej, podrobionych markowych wyrobów, pirackich nagrań audiowizualnych. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia narzędzi niebezpiecznych (noże składane, kordziki, kastety, sprzęt do wschodnich sztuk walki itp.), których posiadanie w miejscu publicznym jest niedozwolone.

   

  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
  Obowiązuje ruch lewostronny. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach. Rozmowa przez telefon komórkowy podczas prowadzenia pojazdu jest zabroniona. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierującego pojazdem wynosi 0,5 promila. Zielona karta nie jest dokumentem obowiązkowym, nadal jednak służy ona za dowód ubezpieczenia i w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania; pożądane jest wykupienie ubezpieczenia AutoCasco. W Irlandii polisa ubezpieczeniowa wykupywana jest na kierowcę, a nie na pojazd, jak w Polsce. Dlatego też poruszanie się samochodem użyczonym może wywoływać wątpliwości co do zakresu posiadanego ubezpieczenia. Dopuszczalne jest poruszanie się samochodem zarejestrowanym w innym państwie UE przez 6 miesięcy. Niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pojazdu w Irlandii po tym okresie powoduje sankcje w postaci wysokich kar pieniężnych.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: