close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • TŁUMACZENIA I POŚWIADCZENIA TŁUMACZEŃ

 • Konsul dokonuje tłumaczeń z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski. Konsul dokonuje w szczególności tłumaczeń treści powtarzalnych:
   

  1. aktów stanu cywilnego;
  2. zaświadczeń o niekaralności;
  3. polskich praw jazdy;
  4. innych dokumentów.

    

  Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Opłaty:

  - sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych – 30 EUR (za dokument)

  - sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę – 30 EUR

  - sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę – 90 EUR

  zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

   

  W celu umówienia wizyty należy skorzystać z serwisu e-konsulat i umówić wizytę w dziale prawnym.

   

  Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron i ustalany indywidualnie w trakcie wizyty.

   

  Ważne:

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Irlandii wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: