close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • "POŚWIADCZENIE ŻYCIA" (NA POTRZEBY ZUS)

 • W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie istnieje możliwość potwierdzenia własnoręczności podpisu na formularzu „Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty”. Zgodnie z obowiązującym prawem, istnienie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych potwierdza wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz, który raz w każdym roku kalendarzowym jest przekazywany emerytom i rencistom przez właściwy organ rentowy. Własnoręczność podpisu osób zamieszkałych za granicą może potwierdzić m.in. upoważniona osoba w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym.
   

  W celu umówienia wizyty należy skorzystać z serwisu e-konsulat i umówić wizytę w dziale prawnym.

   

  Jeśli nie ma możliwości zarezerwowania przez serwis e-konsulat wizyty w najbliższych dniach i jednocześnie w tych dniach przypadają obowiązujące terminy ustawowe, osoby chcące poświadczyć własnoręczność podpisu na formularzu „Poświadczenie życia i zamieszkania” proszone są o bezpośredni kontakt z działem prawnym pod numerem telefonu +353 1 871 80 20 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 14.30 - 16.30 oraz we wtorek w godz. 10.00 - 12.00.

   

  Potwierdzenie własnoręczności podpisu na formularzu „Poświadczenie życia i zamieszkania” jest bezpłatne.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887, z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2141).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: