close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO (TZW. ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI)

 • Konsul nie pośredniczy w uzyskaniu zaświadczenia o niekaralności.

   

  Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać samodzielnie, przy okazji pobytu w Polsce w Biurze Informacyjnym lub Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego działających przy sądach okręgowych lub drogą pocztową bądź też korzystając z usług pełnomocnika.

   

  Szczegółowe informacje na temat sposobów uzyskania zaświadczenia dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

   

  Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny lub potwierdzony profil zaufany e-PUAP  mogą wystąpić o zaświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem e-Platformy Ministerstwa Sprawiedliwości.

  W ten sposób otrzymuje się elektroniczne zaświadczenie o niekaralności (plik, który można zwizualizować z wykorzystaniem e-Platformy) – należy upewnić się czy pracodawca/instytucja przyjmie takie zaświadczenie.  

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1218)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: