close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO EPUAP

 • Konsul jest organem uprawnionym do dokonania potwierdzenia profilu zaufanego na platformie ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Pełna lista punktów potwierdzających (obejmujących urzędy skarbowe, oddziały ZUS, urzędy miejskie, wybrane banki, etc.) dostępna jest na stronie ePUAP www.epuap.gov.pl.

   

  Platforma ePUAP umożliwia załatwianie drogą elektroniczną wybranych spraw z zakresu działalności polskiej administracji publicznej, takich jak np. sprawy podatkowe, obywatelskie, pracownicze, rolnicze, zdrowotne, związane z edukacją lub prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski. Za pośrednictwem platformy ePUAP istnieje także możliwość złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego dla siebie i swojego dziecka oraz wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

   

  W celu uzyskania profilu zaufanego na platformie ePUAP należy założyć konto na platformie ePUAP, a następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Po złożeniu wniosku należy umówić się na wizytę w Wydziale Konsularnym, na którą należy zabrać ważny dokument tożsamości. Nie ma możliwości potwierdzenia profilu zaufanego w oparciu o dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty), którego data ważności już upłynęła. Profil zaufany powinien zostać potwierdzony w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku.

   

  Dane we wniosku powinny odpowiadać polskiej pisowni imion i nazwisk. Ewentualne złożenie wniosku np. z pominięciem polskich znaków diakrytycznych uniemożliwi weryfikację wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z danymi zawartymi w ewidencji PESEL.

   

  Potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP jest bezpłatne.

  Profil jest ważny przez 3 lata i może zostać przedłużony samodzielnie przez właściciela profilu (opcja „Przedłuż ważność” w zakładce „Profil zaufany”). Więcej informacji nt. profilu zaufanego na stronie https://pz.gov.pl/dt/help
   

  Profile zaufane potwierdzane są we wtorki o godzinie 17:00 oraz w piątki o godzinie 14:00.
   

  W celu umówienia wizyty  należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres dublin.legal@msz.gov.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: ePuap, imię i nazwisko, preferowaną datę wizyty (wybrany wtorek lub piątek). Pracownik konsulatu skontaktuje się z Państwem mailowo, by potwierdzić najbliższy możliwy termin.

   W wyjątkowych sytuacjach (np. przy okazji innej wizyty w Wydziale Konsularnym) wizyta mająca na celu potwierdzenie profilu zaufanego będzie mogła zostać zrealizowana również w pozostałe dni tygodnia – w celu umówienia takiej wizyty należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres dublin.legal@msz.gov.pl ze wskazaniem dogodnego terminu/terminów wraz z uzasadnieniem.

   

   

  Podstawa prawna:

  ·        Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 poz. 700);

  ·        Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1633).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: