close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WIZY

 •  

   

  KONSULTACJE TELEFONICZNE W SPRAWACH WIZOWYCH CODZIENNIE

  W GODZINACH 13.00 - 16:00

   

   

   

  +38 (062) 304 43 35

   

   

   

  KONSULAT NIE UDZIELA INFORMACJI W SPRAWACH WYJAŚNIONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

   

   

   

  Uprzejmie informujemy, że Konsulat Generalny RP w Doniecku w dniu 28 kwietnia 2014 roku rozpoczął działalność wizową dla mieszkańców obwodów Donieckiego, Ługańskiego i Zaporoskiego. Obsługę wizową mieszkańców tych obwodów prowadzą Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych w Doniecku, Ługańsku i Dniepropietrowsku* (*dla mieszkańców Zaporoża).

   

  Przyjmowanie wniosków wizowych odbywa się w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych:

   

  Donieck  ul. Artioma, 51A, BC «Green Plaza»,

  7 piętro, biuro 707

   

   

  Ługańsk, ul. Aleksejewa, 2

   

   

  Dniepropietrowsk, Al. Katerynosławska, 2,

  CB „Bosfor”, 4 piętro, b. 424

   

   

  Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych umożliwiają złożenie wniosków wizowych w miejscu Państwa zamieszkania lub jego bliższej odległości,  bez potrzeby osobistego stawienia się w polskim urzędzie konsularnym. Umówienie terminu złożenia wniosku wizowego możliwe jest poprzez bezpośredni kontakt z Punktem Przyjmowania Wniosków Wizowych, za pomocą

   

  strony internetowej VFS Global:

   

  http://www.polandvisa-ukraine.com/

   

  telefonów do Centrum Obsługi Klienta:

   

   

   

  +38 044 594 5496


  +38 032 235 1776


  +38 050 117 9053

   

   

   

  poczty elektronicznej:

   

  info_donetsk@polandvisa-ukraine.com

   

   

   

  KONSULTACJE TELEFONICZNE W SPRAWACH WIZOWYCH CODZIENNIE

  W GODZINACH 13.00 - 16:00

   

   

   

  +38 (062) 304 43 35

   

   

   

  KONSULAT NIE UDZIELA INFORMACJI W SPRAWACH WYJAŚNIONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

   

   

   

   

  Szanowni Państwo,

   

   

  W dniu 1 lipca 2013 r. weszła w życie nowa umowa o ułatwieniach wizowych między UE a Ukrainą (treść dostępna pod adresem internetowym: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:168:0011:0017:PL:PDF).

   

  Wprowadza ona szereg nowych rozwiązań do obecnie obowiązującego porozumienia, w tym:

   

   

  • rozciąga ruch bezwizowy na posiadaczy biometrycznych paszportów służbowych (przepis ten wejdzie w życie wraz z rozpoczęciem wydawania przez Ukrainę paszportów biometrycznych);
  • opłaty wizowe zostają zniesione wobec nowych kategorii osób: (I) małżonków, dzieci i rodziców odwiedzających obywateli UE przebywających na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami; (II) uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta bliźniacze i inne podmioty komunalne; (III) członków personelu technicznego towarzyszących dziennikarzom w ramach swoich obowiązków zawodowych; (IV) przedstawicieli wspólnot wyznaniowych; (V) przedstawicieli wolnych zawodów biorących udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach odbywających się na terytorium państw członkowskich; (VI) osób w wieku do lat 25 uczestniczących w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez NGOs; (VII) przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego odbywający podróże w celu udziału w szkoleniach, seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany; (VIII) uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI);
  • formalnie sankcjonuje korzystanie z usług firm outsourcingowych;
  • modyfikuje się pobieranie opłat „ekspresowych”;
  • upraszcza procedurę dot. składania wniosków wizowych przez (I) członków personelu technicznego towarzyszących dziennikarzom; (II) uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta bliźniacze i inne podmioty komunalne; (III) bliskich krewnych obywateli UE przebywających na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami; (IV) przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego odbywający podróże w celu udziału w szkoleniach, seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany; (V) uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej; (VI) przedstawicieli wolnych zawodów biorących udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach odbywających się na terytorium państw członkowskich; (VII) przedstawicieli wspólnot wyznaniowych;
  • upraszcza się wydawanie wiz wieloletnich o 5-letnim okresie ważności;
  • placówki konsularne państw członkowskich mogą odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa, jeżeli wiadomo, że wnioskodawca jest osobą uczciwą i wiarygodną, chyba że osobiste stawiennictwo wnioskodawcy jest konieczne w celu pobrania danych biometrycznych;
  • wprowadza się wymóg posiadania przez kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu pasażerskiego, przemieszczających się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi na Ukrainie, również trasy podróży określonej przez krajowe stowarzyszenie przewoźników Ukrainy zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: