close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • KALENDARIUM STOSUNKÓW POLSKO-KATARSKICH

 • wrzesień 1989

  nawiązanie stosunków dyplomatycznych (Polska uznała Katar z chwilą proklamowania jego niepodległości w 1971 r. oraz poparła wniosek o przyjęcie Kataru do ONZ)

   

  1993

  wizyta wicemin. SZ A. Ananicza w Dosze w ramach podróży po państwach Zatoki – pierwsze w historii stosunków dwustronnych konsultacje polityczne na szczeblu wiceministrów SZ

   

  maj 1994

  wizyta wicemin. współpracy gospodarczej z zagranicą M. Leśnego w Dosze

   

  marzec 1996

  wizyta min. przemysłu i handlu K. Ścierskiego w Dosze. Omówiono problematykę współpracy dwustronnej w sektorze paliw płynnych i gazu oraz perspektywy dostaw do Polski skroplonego gazu z Kataru. Podpisano memorandum określające zakres przyszłej współpracy. Min. Ścierski uzyskał audiencję u emira, któremu przekazał posłanie od prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego

   

  czerwiec 1996

  wizyta min. energii i przemysłu Abdullaha Bin Hamad Al-Attiyah w Warszawie. Emir Kataru skierował do prezydenta RP list, w którym zadeklarował wolę rozwoju kontaktów dwustronnych oraz podziękował za stanowisko Polski w odniesieniu do problemów BW i Bałkanów. Wyraził też chęć złożenia wizyty w naszym kraju

   

  16-18 listopada 1997

  udział polskiej delegacji w Konferencji Ekonomicznej MENA w Dosze (przewodniczący wiceminister SZ M. Grela)

   

  21-22 kwietnia 1998

  pierwsza w historii wizyta ministra SZ z państw Zatoki Perskiej w Polsce: wizyta ministra SZ Kataru Hamada Bin Jassim Al Thani w Polsce. W trakcie pobytu katarski gość przeprowadził rozmowy z ministrem SZ Bronisławem Geremkiem oraz został przyjęty przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz marszałków Sejmu i Senatu. Podczas wizyty podpisano szereg dokumentów, które należy uznać za pierwszy etap tworzenia bazy prawno-traktatowej stosunków dwustronnych: umowę o cywilnej komunikacji lotniczej, porozumienie o współpracy resortów SZ, porozumienie o współpracy izb handlowych, memorandum o porozumieniu ws. ustanowienia przedstawicielstw dyplomatycznych

   

  23-24 lutego 1999

  wizyta w Dosze marszałek Senatu RP Alicji Grześkowiak, która odbyła rozmowy z gospodarzem wizyty przewodniczącym Zgromadzenia Doradczego Kataru Mohamedem Bin Mubarak Al-Kholaifi, została przyjęta przez emira oraz przeprowadziła rozmowy w MSZ Kataru. Była to pierwsza w tym kraju wizyta przedstawiciela władz polskich na tak wysokim szczeblu

   

  9-13 listopada 2001

  udział polskiej delegacji w spotkaniu WTO w Dosze (przewodniczący wicemin. gospodarki J. Kaczurba)

   

  11-12 czerwca 2002

  wizyta oficjalna emira Kataru szejka Hamada Bin Khalifa Al Thani w Polsce. Emirowi towarzyszyła wysoka rangą delegacja (m.in. minister SZ Hamad Bin Jassem Al Thani, minister finansów Yousef Hussain Kamal) oraz grupa biznesmenów. Emira przyjął prezydent Aleksander Kwaśniewski. Podczas rozmów dokonano przeglądu stosunków dwustronnych. Obie strony zwróciły uwagę na niski poziom wymiany handlowej oraz potrzebę aktywizacji kontaktów gospodarczych. Emir spotkał się z marszałkiem Senatu Longinem Pastusiakiem. Złożył wizytę prymasowi Polski Józefowi Glempowi. Nawiązując do pełnionej funkcji przewodniczącego Organizacji Konferencji Islamskiej, emir podkreślił znaczenie dialogu międzywyznaniowego. Wyraził również wysokie uznanie dla aktywności Jana Pawła II w dziedzinie umacniania pokoju

   

  24 marca 2004

  wizyta oficjalna prezydenta A. Kwaśniewskiego w Dosze w ramach wizyty regionalnej

   

  22-24 kwietnia 2006

  udział polskiej delegacji w Międzynarodowym Forum Energetycznym w Dosze (min. gospodarki G. Woźniak)

   

  1 września 2006

  uruchomienie działalności Ambasady RP w Dosze

   

  29 października-1 listopada 2006

  udział polskiej delegacji w Konferencji na rzecz Demokracji w Dosze (wiceminister SZ W. Waszczykowski)

   

  21 stycznia 2007

  wizyta oficjalna muftiego RP Tomasza Miśkiewicza w Dosze

   

  27-29 stycznia 2007

  wizyta oficjalna ministra gospodarki P. Woźniaka w Dosze (spotkanie z wicepremierem i ministrem ds. energii i przemysłu Hamadem Al-Attiyah)

   

  3-6 kwietnia 2007

  pierwsza misja Krajowej Izby Gospodarczej w Dosze, podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Katarską Izbą Przemysłowo-Handlową a KIG

   

  28 kwietnia 2007

  uroczyste otwarcie Ambasady RP w Dosze

   

  3-5 września 2007

  udział delegacji katarskiej (gen. M. Al-Mohannadi) w XV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach

   

  9-11 stycznia 2008

  wizyta b. wicepremiera i ministra finansów G. Kołodko (spotkanie z ministrem finansów i p.o. ministra gospodarki H. Kamalem oraz wykład w Georgetown University)

   

  17-20 marca 2008

  udział polskiej delegacji w targach uzbrojenia morskiego DIMDEX 2008

   

  7-9 kwietnia 2008

  wizyta oficjalna marszałka Senatu B. Borusewicza wraz z delegacją biznesu (KIG)

   

  17 kwietnia 2008

  uruchomienie katarskiej ambasady w Warszawie

   

  19-22 kwietnia 2008

  wizyta małżonki prezydenta RP Marii Kaczyńskiej w Dosze (III Forum Fundacji Shafallah, spotkanie z szejką Mozą Bint Nasser Al-Misnad)

   

  4-5 listopada 2008

  wizyta oficjalna ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada w Dosze

   

  11 listopada 2008

  złożenie listów uwierzytelniających przez pierwszego ambasadora RP w Katarze Roberta Rostka

   

  18-19 listopada 2008

  wizyta oficjalna premiera Donalda Tuska wraz z delegacją w Dosze: podpisanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

   

  24-28 stycznia 2009

  wizyta prezesa NIK Jacka Jezierskiego w Dosze (konferencja INTOSAI)

   

  4-6 marca 2009

  wizyta oficjalna ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego wraz z delegacją EURO 2012 w Dosze

   

  19-22 kwietnia 2009

  wizyta małżonki prezydenta RP Marii Kaczyńskiej w Dosze (IV Forum Fundacji Shafallah, spotkanie z szejką Mozą Bint Nasser Al-Misnad)

   

  28-29 czerwca 2009

  wizyta oficjalna ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada w Dosze (podpisanie kontraktu na dostawy skroplonego gazu LNG do Polski)

   

  15-18 listopada 2009

  wizyta ministra stanu ds. energii i przemysłu Mohammeda Saleh Al-Sady w Polsce

   

  28 marca-1 kwietnia 2010

  udział polskiej delegacji w targach DIMDEX 2010

   

  30 maja - 3 czerwca 2010

  wizyta b. prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Dosze (udział w X Doha Forum, spotkanie z emirem Hamadem Bin Khalifa Al Thani)

   

  19-21 października 2010

  udział przedstawicieli Polski w VIII Konferencji Dialogu Międzywyznaniowego (prof. ks. K. Kościelniak, prof. B. Zagórski, prof. ks. Z. Kroplewski)

   

  9-12 marca 2011

  wizyta ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego w Katarze (wręczenie złotego medalu Gloria Artis ministrowi kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego Hamadowi Bin Abdulaziz Al-Kuwari).

   

  27-30 marca 2011

  wizyta prezesa NBP Marka Belki

   

  13 kwietnia 2011

  udział ministra SZ Radosława Sikorskiego w pierwszym spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Libii

   

   10 czerwca 2011 

  udział ministra finansów i gospodarki Husajna Kamala w I Forum Polsko-Katarskim w Warszawie (spotkanie z wicepremierem i ministrem gospodarki W. Pawlakiem)

   

  20 października 2011

  wizyta oficjalna w Polsce emira Państwa Katar szejka Hamada Bin Khalifa Al Thani wraz z delegacją (m.in. wicepremier i szef Kancelarii Emira, minister energii i przemysłu, minister SZ, minister gospodarki i handlu, dyrektor generalny Qatar Holding).W trakcie wizyty emir odbył rozmowy z prezydentem Bronisławem Komorowskim, premierem Donaldem Tuskiem oraz marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem. Podczas wizyty podpisano umowy o współpracy turystycznej i o powołaniu polsko-katarskiej Rady Biznesu

   

  21-25 stycznia 2012

  wizyta małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej w Dosze (V Forum Fundacji Shafallah, spotkanie z szejką Mozą Bint Nasser Al-Misnad)

   

  26-29 marca 2012

  udział polskiej delegacji w targach DIMDEX 2012

   

  28-29 czerwca 2012

  nieoficjalna wizyta emira Kataru szejka Hamada Bin Khalifa Al Thani w Warszawie przy okazji EURO 2012 (spotkanie z prezydentem Bronisławem Komorowskim)

   

  3-6 września 2012

  udział delegacji Kataru w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach

   

  24 września-15 października

  udział delegacji polskiej w XXV Kongresie Światowego Związku Pocztowego w Dosze (podsekretarz Stanu w MAiC M. Olszewska wraz z delegacją Poczty Polskiej i Urzędu Komunikacji Elektronicznej)

   

  2-3 października

  oficjalna wizyta małżonki emira Kataru szejki Mozy Bint Nasser w Warszawie (spotkanie z prezydentową Anną Komorowską oraz wręczenie Orderu Uśmiechu)

   

  26 listopada-7 grudnia 2012

  udział polskiej delegacji w Konferencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych COP18 (minister M. Korolec)

   

  5 grudnia 2012

  inauguracyjny lot samolotu Qatar Airways do Warszawy – uruchomienie bezpośrednich połączeń lotniczych (udział prezesa Qatar Airways Akbara Al-Bakera i amb. Roberta Rostka)

   

  26-28 października 2013

  wizyta katarskiego ministra kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego Abdulaziza Al-Kuwari w Polsce

   

  26-28 października 2013

  udział delegacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego w XXXIV Światowym Kongresie Piłki Siatkowej (prezes A. Krasiński)

   

  11-22 listopada 2013

  udział delegacji Kataru w COP19 Warszawie

   

  9-10 grudnia 2013

  wizyta prezydenta RP B. Komorowskiego (rozmowy z emirem Tamimem Bin Hamad Al Thani oraz emirem-ojcem Hamadem Bin Khalifa Al Thani)

   

  28 lutego-3 marca 2014

  wizyta prywatna L. Wałęsy w Katarze

   

  27 marca 2014

  polsko-katarskie konsultacje polityczne w Warszawie z udziałem podsekretarza stanu w MSZ Bogusława Winida oraz wiceministra SZ Kataru Mohammada Bin Abdullah Al-Rumaihi

   

  6 kwietnia 2014

  złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Krzysztofa Suprowicza

   

  1 stycznia-30 czerwca 2015

  Ambasada RP w Dosze pełniła lokalną prezydencję Rady UE w Katarze

   

  29 stycznia – 1 lutego 2015

  wizyta ministra sportu i turystyki RP A. Biernata: rozmowy z sekretarzem Katarskiego Komitetu Olimpijskiego Saoudem Bin Abdurahman Al Thani oraz ministrem sportu Salahem Bin Ghanem Al-Ali

   

  listopad 2015

  wizyta w Dosze prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego

   

  14-15 kwietnia 2015

  II polsko-katarskie konsultacje polityczne w Dosze (podsekretarz stanu w MSZ K. Kacperczyk, wiceminister SZ Kataru M. Bin Abdullah Al-Rumaihi) oraz polsko-katarskie forum ekonomiczne

   

  24 maja 2015

  udział polskiej delegacji w konferencji ministerialnej UE-RWPZ w Dosze (podsekretarz stanu w MSZ Konrad Pawlik)

   

  27 lutego 2016

  koncert Krzysztofa Pendereckiego w operze Dohy (towarzyszyła Qatar Philharmonic Orchestra)

   

  8-15 kwietnia 2016

  projekt Polska presents: wizyta podsekretarz stanu w MSZ Katarzyny Kacperczyk wraz z misją gospodarczą oraz program kulturalny

   

  4 lipca 2016

  rozmieszczenie polskiego kontyngentu wojskowego w Katarze w ramach udziału RP w operacji Inherent Resolve

   

  24-25 września 2016

  nieoficjalna wizyta emira ojca Kataru szejka Hamada Bin Khalifa Al Thani w Polsce i jego spotkanie z prezydentem RP Andrzejem Dudą

   

  25-28 września 2016

  misja Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Marka Tomaszyckiego

   

  3 października 2016

  wizyta w Katarze podsekretarza stanu w MON Tomasza Szatkowskiego

   

  4-8 grudnia 2016

  wizyta w RP katarskiego wiceministra ON Abdullaha Juma'an Al-Hamada

   

  8-9 kwietnia 2017

  konsultacje polityczne w Warszawie przeprowadzili wiceminister SZ Joanna Wronecka oraz sekretarz generalny katarskiego MSZ Ahmed Hassan Al-Hammadi

   

  4-5 maja 2017

  wizyta oficjalna emira Kataru szejka Tamima Bin Hamad Al Thani w Polsce : spotkania m.in. z prez. Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło, konsultacje plenarne, podpisanie umów o współpracy gospodarczej, w dziedzinie zdrowia i nauk o zdrowiu, kultury oraz o zniesieniu wymogu wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i specjalnych

   

  10 sierpnia 2017

  zniesienie wymogu wizowego dla obywateli RP

   

  7-8 września 2017

  wizyta w Warszawie sekretarza generalnego katarskiego MSZ Ahmeda Hassan Al-Hammadi, który spotkał się z wiceminister SZ Joanną Wronecką, wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim oraz wiceministrem energii Michałem Kurtyką

   

  12 września 2017

  wizyta szefa Agencji Wywiadu Piotra Krawczyka który spotkał się ze swoim katarskim odpowiednikiem Ghanimem Bin Khalifa Al-Kubaisi

   

  20 października 2017

  wizyta w Warszawie prezesa Qatar Investment Authority szejka Abdullaha Bin Mohammed Al Thani i jego spotkanie z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim

   

  27 października 2017

  wizyta w Dosze podsekretarz stanu w MSZ ds. Bliskiego Wschodu, Afryki oraz pomocy rozwojowej i praw człowieka Joanny Wroneckiej – spotkanie z sekretarzem generalnym MSZ Kataru Ahmedem Hassan Al-Hammadi oraz przedstawicielami Narodowego Komitetu Praw Człowieka 

   

  12-14 marca 2018
  wizyta w Dosze inspektora Marynarki Wojennej kadm. Mirosława Mordela

   

  25 kwietnia 2018
  wizyta w Warszawie prezesa i dyrektora wykonawczego Qatar Petroleum, Saad Sheridy Al-Kaabiego

   

  31 października 2018
  złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Janusza Janke

   

  1-2 grudnia 2018
  wizyta w Dosze delegacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod przewodnictwem podsekretarza stanu Pawła Lewandowskiego

   

  24-25 lutego 2019
  wizyta w Dosze Marka Dietla, prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podpisanie memorandum of understanding z Qatar Stock Exchange (25.02)

   

  12-13 marca 2019
  wizyta w Dosze podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Marcina Ociepy

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: