close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • WWÓZ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 • 4 stycznia 2015

  Zabrania się wwozu na terytorium Kataru leków wymienionych w listach A i B wykazu nr 1, a także materiałów wymienionych w liście nr 3, stanowiących załączniki do ustawy nr 9 /1987 o zwalczaniu substancji psychotropowych oraz niebezpiecznych narkotyków.

  Pełna lista zabronionych substancji znajduje się tutaj.

   

  Stosownie do przepisów przyjętych przez katarskie Ministerstwo Zdrowia Publicznego wwóz substancji psychoaktywnych na terytorium Kataru jest dozwolony pod warunkiem spełnienia szeregu warunków, w tym:

   

  1. Przedstawienie szczegółowego zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez placówkę medyczną zatrudniającą lekarza prowadzącego (rodzinnego). Zaświadczenie nie może być starsze niż 6 miesięcy oraz musi zawierać następujące informacje:
  • Dane osobowe pacjenta
  • Diagnozę
  • Plan leczenia ze wskazaniem jego zakresu czasowego
  • Zalecenia lekarskie
  • Naukową nazwę leku, jego formę oraz dawkowanie

   

  1. Przedstawienie recepty na zakup leku wystawionej na imię i nazwisko podróżującego. Recepta nie może być starsza niż 6 miesięcy oraz musi zawierać następujące informacje:
  • Diagnozę
  • Naukową nazwę leku, jego formę oraz dawkowanie
  • Sposób stosowania oraz długość leczenia
  • Pieczęć instytucji wydającej receptę

   

  1. Podpisanie oświadczenia, że stosowanie leku będzie ograniczone wyłącznie dla celów leczenia i tylko przez pacjenta oraz na jego własną odpowiedzialność.

   

  1. Przedstawienie kopii dokumentu tożsamości.

   

   

  Służby graniczne wydają zezwolenie na wwóz leku w dawce umożliwiającej leczenie podczas całego okresu pobytu pacjenta w Katarze, jednak nie dłużej niż na 30 dni. W przypadku pobytów przekraczających wskazany okres, niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji medycznej z lekarzem w Katarze, który może – po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną – wystawić receptę na zakup konkretnego leku lub jego odpowiednika na miejscu.

   

  Uzyskanie pozwolenia na wywóz przedmiotowych leków z terytorium Kataru wymaga spełnienia tych samych procedur, przy czym zezwolenie wydaje się na wywóz dawki umożliwiającej 3-miesięczne leczenie. Dodatkowo, wymagane jest także złożenie wniosku o wyrażenie zgody na wywóz leków, który składa się w Departamencie Kontroli Leków Ministerstwa Zdrowia Publicznego.

   

  UWAGA

  Zaleca się posiadanie tłumaczeń dokumentów wymienionych w pkt. 1-3 na j. angielski lub arabski oraz ich poświadczenie w dowolnej katarskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: