close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • PRAWO JAZDY

 • Informacja na temat uzyskania polskiego prawa jazdy na podstawie dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych wydanego przez władze Kataru oraz wymiany polskiego prawa jazdy na katarskie.

  Art. 14 ust. 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.) stanowi, że "osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opłatą [...], po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu".


  Od 2013 r. Katar jest stroną konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym. Zatem osoby, które uzyskały prawo jazdy w Katarze, mogą po powrocie do Polski wnioskować o jego wymianę na dokument polski.


  Na zasadzie wzajemności polscy rezydenci w Katarze uprawnieni są do wymiany polskiego prawa jazdy na dokument katarski bez dodatkowych wymogów. Wymiany dokonuje Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego MSW (General Directorate of Traffic, tzw. Traffic Department).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: