close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI W AMBASADZIE RP

 • Zapraszamy do odbycia praktyk studenckich w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Doha. Praktyki trwają przynajmniej miesiąc i są bezpłatne.

   

  W sprawie praktyk studenckich należy zwracać się bezpośrednio do Ambasady RP w Doha listownie, faxem lub pocztą e-mail na adres:

   

  Embassy of Poland

  P.O. - Box 23380

  Doha

  State of Qatar

  fax: (+974) 44 11 03 07

  e-mail:doha.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  2. Na praktykę przyjmujemy studentów:


  - posiadających obywatelstwo polskie,
  - studiujących na 2 ostatnich latach studiów magisterskich, mających skierowanie z macierzystej uczelni z rekomendacją rektora, dziekana lub promotora pracy magisterskiej (dyplomowej, doktorskiej),
  - z kierunku studiów związanego z profilem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, dziennikarstwo, ekonomia, zarządzanie kulturą itp.) Minimalny czas trwania praktyki studenckiej wynosi jeden miesiąc.

   

  Szczegółowe wymagania zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dn. 16 sierpnia 2007 r. w sprawie organizacji praktyk studenckich w MSZ i w placówkach zagranicznych oraz praktyk zawodowych w MSZ. Więcej szczegółów tutaj.

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych ani Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia ani ubezpieczenia zdrowotnego w czasie trwania praktyki.

   

  Osoba starająca się o praktykę powinna nadesłać na adres Ambasady: 

   

  • ankietę;
  • skierowanie z uczelni wraz z rekomendacją;
  • cv wraz ze zdjęciem;
  • kopię wykupionego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na okres pobytu w Katarze;
  • wskazać preferowany termin praktyki.

  Następnie, po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi z Ambasady, przesłać listem poleconym zaświadczenie o niekaralności do Biura Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.

   

  Ankieta praktyk studenckich w Ambasadzie RP w Doha

  1   Imię, nazwisko                                                                                                                              

  2   Nazwisko rodowe:                                                                                                                           

  3   Imiona ojca i matki:                                                                                                                          

  4   Nazwisko panieńskie matki:                                                                                                             

  5   Data i miejsce urodzenia:                                                                                                                  

  6   Adres zameldowania w Polsce, nr telefonu:                                                                                       

  7   Obywatelstwo:                                                                                                                                 

  8   Nr PESEL:                                                                                                                                      

  9   Nr i data ważności paszportu  oraz jego scan (tylko strony z danymi):                                                                                                        

  10 Dane dot. uczelni (nazwa, adres, wydział, kierunek):                                                                       

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: