close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W AUSTRALIJSKIM URZĘDZIE

 • Związek zawierany przed australijskim urzędnikiem stanu cywilnego podlega prawu australijskiemu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat sugerujemy kontakt z lokalnym urzędem.

   

  Rola polskiego konsula jest w tym wypadku ograniczona do wydania albo udzielania pomocy w uzyskaniu zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim dana osoba może zawrzeć małżeństwo (przed zawarciem związku małżeńskiego) lub na przyjęciu wniosku o transkrypcję (zarejestrowanie) aktu małżeństwa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: