close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UZYSKANIE (WYDOBYCIE) ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO Z URZĘDU STANU CYWILNEGO ZA GRANICĄ

 • Osoby, które chcą wydobyć australijski odpis aktu stanu cywilnego, mogą to uczynić kontaktując się bezpośrednio z odpowiednim urzędem stanu cywilnego w Australii. Konsulat Generalny RP w Sydney może pośredniczyć w wydobyciu dokumentów z australijskich urzędów stanu cywilnego po otrzymaniu od wnioskodawcy kompletnego wniosku i uiszczeniu stosownej opłaty.

   

  Konsulat informuje, iż w związku z bardzo restrykcyjną australijską ustawą o ochronie danych osobowych (Privacy Act) wydobycie aktów stanu cywilnego może nastąpić jedynie na wniosek osoby, której akt dotyczy bądź jej najbliższych krewnych. W przeciwnym razie, aby otrzymać australijski akt stanu cywilnego, należy wykazać, iż ma się interes prawny w jego wydobyciu.

   

  W celu uzyskania aktu stanu cywilnego należy przesłać do Konsulatu:

   

  a. stosowne upoważnienie dla konsula do działania w imieniu osoby zainteresowanej, sporządzone w języku angielskim; w upoważnieniu tym należy dokładnie wskazać pokrewieństwo w stosunku do osoby, której akt ma zostać wydobyty, oraz jej dokładne dane. W zależności od rodzaju wydobywanego dokumentu należy również podać informacje dotyczące miejsca i daty urodzenia (akt urodzenia), miejsca i daty zawarcia małżeństwa (akt małżeństwa) bądź miejsca i daty zgonu (akt zgonu);

   

  b. kopię dokumentu tożsamości (nowego dowodu osobistego bądź paszportu polskiego);

   

  c. stosowną opłatę.

   

  Australijskie urzędy stanu cywilnego w poszczególnych stanach pobierają następujące opłaty za wydobycie dokumentów:

   

  1. Nowa Południowa Walia (NSW Registry of Births, Deaths and Marriages) - 51 AUD (htt://www.bdm.nsw.gov.au);

   

  2. Victoria (BDM in Victoria) - 31 AUD (http://bdm.vic.gov.au);

   

  3. Australia Zachodnia (Government of Western Australia, Registry of Births, Deaths and Marriages) - 47 AUD (http://www.bdm.dotag.wa.gov.au);

   

  4. Tasmania (Department of Justice, Registry of Births, Deaths and Marriages) - 45,88 AUD (http://www.justice.tas.gov.au);

   

  5. Australia Południowa (Office of Consumer and Business Affairs, Births, Deaths and Marriages Registration Office) - 47 AUD (http://www.ocba.sa.gov.au);

   

  6. Australijskie Terytorium Stołeczne (ACT Registrar-General's Office) - 43 AUD ( https://www.accesscanberra.act.gov.au);

   

  7. Queensland (Department of Justice and Attorney-General, Queensland Registry of Births, Deaths and Marriages) - 43,50 AUD (http://www.justice.qld.gov.au);

   

  8. Terytorium Północne (Northern Territory Department of Justice, Registry of Births, Deaths and Marriages) - 43 AUD (http://www.nt.gov.au/justice).

   

  Opłata konsularna za wydobycie i doręczenie dokumentu z urzędu australijskiego wynosi 70 AUD. Powyższą opłatę (powiększoną o opłatę pobieraną przez urząd australijski) należy przesłać na konto Konsulatu wraz z podaniem imienia i nazwiska.

   

  UWAGA

   

  W razie dodatkowych pytań, przed przesłaniem dokumentów i wniesieniem opłaty, prosimy o kontakt z Konsulatem Generalnym RP w Sydney pisząc na adres e-mailowy: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl

   

   
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: