close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UZUPEŁNIENIE I SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

 • 1. UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

   

  Jeżeli akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu. Postępowanie związane z uzupełnieniem treści aktu stanu cywilnego zawiera ograniczenia dowodowe – w szczególności musi opierać się na wcześniej sporządzonych aktach stanu cywilnego (mogą to być także akta stanu cywilnego innych państw niż Polska) lub innych dokumentach stwierdzających stan cywilny. Nie ma możliwości uzupełnienia aktu stanu cywilnego na podstawie np. danych z dokumentów tożsamości.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego;
  • odpis aktu stanu cywilnego wymagający uzupełnienia;
  • dowody z wcześniejszych aktów stanu cywilnego (np. podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka będzie akt małżeństwa jego rodziców lub akty urodzenia rodziców, jeśli nie są oni małżeństwem);
  • ważny paszport lub dowód osobisty (do wglądu).

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

   

  2. SPROSTOWANIE TREŚCI AKTU STANU  CYWILNEGO

   

  Jeżeli akt stanu cywilnego zawiera oczywiste omyłki pisarskie, podlegają one sprostowaniu. Podobnie jak w przypadku uzupełniania treści aktu stanu cywilnego, postępowanie związane ze sprostowaniem aktu zawiera ograniczenia dowodowe – w szczególności musi opierać się na wcześniej sporządzonych aktach stanu cywilnego (mogą to być także akta stanu cywilnego innych państw niż Polska) lub innych dokumentach stwierdzających stan cywilny. Nie ma możliwości sprostowania aktu stanu cywilnego na podstawie np. danych z dokumentów tożsamości.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego;
  2. odpis aktu stanu cywilnego podlegający sprostowaniu;
  3. dowody z wcześniejszych aktów stanu cywilnego (np. akt urodzenia dziecka można sprostować na podstawie aktu małżeństwa rodziców lub aktów urodzenia rodziców jeśli nie są małżeństwem; akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia małżonków; akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego);
  4. ważny paszport lub dowód osobisty.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: