close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY SPADKOWE

 • Zgodnie z prawem konsul wykonuje czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności mogących przysługiwać lub przysługujących jedynie Skarbowi Państwa.

   

  Oznacza to, że w przypadku chęci ustanowienia reprezentanta działającego na terytorium Australii w postępowaniu spadkowym, należy skontaktować się z adwokatem lub dowolnie wybraną kancelarią adwokacką w Australii, specjalizującą się w sprawach spadkowych.

   

  W przypadku postępowania spadkowego obywatel polski może natomiast zgłosić się do Ambasady RP w Canberze lub Konsulatu Generalnego RP w Sydney w celu potwierdzenia własnoręczność podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o odrzuceniu lub o przyjęciu spadku (oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku) lub potwierdzenia danych w projekcie protokołu dziedziczenia i wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z projektem (Potwierdzenie danych w projekcie protokołu dziedziczenia).

   

  W przypadku transgranicznego postępowania spadkowego – tj. w sytuacjach, w których trzeba załatwiać sprawy związane z nabyciem spadku w różnych państwach UE – kluczowe znaczenie ma data śmierci spadkodawcy.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: