close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I PRAKTYKI W AMBASADZIE

 • O przyjęcie na praktykę studencką lub zawodową w Ambasadzie mogą ubiegać się studenci uczelni krajowych i zagranicznych. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco.  

  Zainteresowani praktyką winni spełniać następujące warunki:

   

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • być słuchaczem dwóch ostatnich lat studiów magisterskich (dziennych, wieczorowych lub zaocznych uczelni wyższych publicznych lub niepublicznych), studiów doktoranckich lub podyplomowych w Polsce lub za granicą,
  • studiować na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w szczególności: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, ekonomia, finanse, dziennikarstwo, kulturoznawstwo).

   

  Praktyka jest nieodpłatna. Minimalny czas trwania praktyki wynosi jeden miesiąc. Praktykanci nie mają dostępu do informacji niejawnych. Ambasada RP w Canberze ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pokrywają kosztów przejazdu, ubezpieczenia zdrowotnego i wyżywienia w czasie trwania praktyki.

   

  UWAGA: Zgłoszenie na praktykę zainteresowany kandydat dokonuje bezpośrednio w Ambasadzie RP w Canberze – co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. 

  Decyzja o przyjęciu na praktykę leży w gestii Ambasadora. Zakwalifikowani kandydaci informowani są w formie elektronicznej o wyznaczonym terminie rozpoczęcia praktyki. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do odbycia praktyki z uwagi na brak miejsc mogą ubiegać się o nie ponownie w innym terminie.

   

  Więcej informacji i wymagane dokumenty

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: