close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • KONKURS DOTACYJNY

 • Szukasz dofinansowania inicjatywy rozwojowej? Ta informacja jest dla Ciebie!


  Rząd Polski wspiera finansowo inicjatywy, które mają na celu rozwój społeczno-gospodarczy i wzrost dobrobytu w wybranych krajach rozwijających się.  Wsparcie to polega na dofinansowaniu projektów przygotowanych przez polskie podmioty we współpracy z partnerem z danego kraju.


  Jakie inicjatywy? Corocznie polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs „Polska pomoc rozwojowa”. W regulaminie konkursu określone są między innymi kraje, do których adresowana jest pomoc, cele i priorytety podejmowanych działań, kryteria, jakie muszą spełniać nadsyłane propozycje projektów, a także zasady według których będą one oceniane. Informacje o ogłoszonym konkursie zamieszczane są każdorazowo na stronach internetowych  Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl) i serwisu polskiej pomocy (www.polskapomoc.gov.pl).


  Kto? Do składania propozycji projektów uprawnione są w szczególności organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe i instytuty badawcze. Wymagane jest, aby podmiot zgłaszający wniosek konkursowy był zarejestrowany w Polsce. Tym samym podmioty spoza Polski zainteresowane przeprowadzeniem projektu rozwojowego na rzecz swojej społeczności lokalnej, regionu bądź kraju powinny samodzielnie nawiązać współpracę z jednym z takich podmiotów i zaproponować wspólne złożenie wniosku konkursowego.


  Polecamy link do bazy polskich organizacji pozarządowych: http://bazy.ngo.pl/search/english.asp


  Jak? Po zapoznaniu się z warunkami konkursu, w tym rodzajem inicjatyw, które mogą być dofinansowane, polski podmiot wspólnie z partnerem przygotowują projekt i w określonym terminie składają do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Projekty są oceniane i najlepsze są rekomendowane do dofinansowania. Projekty mogą obejmować działania realizowane w okresie jednego lub dwóch lat.