close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • AKADEMIA APPW

 • Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

   

  Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW) została powołana podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Idea jej powołania została ogłoszona podczas II Szczytu Partnerstwa Wschodniego w dniach 29-30 września 2011 r. w Warszawie.
   

  Celem programu jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Służy on kształtowaniu w tych krajach profesjonalnej kadry urzędniczej, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa i nowoczesnej gospodarki.
   

  Program Akademii realizowany jest przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej (KSAP) w ramach polskiej współpracy rozwojowej. Obejmuje on następujące bloki tematyczne:

  • integracja europejska, m.in. negocjacje, instytucje UE, komitologia;
  • służba cywilna: m.in. zarządzanie przez wartości, reforma SC;
  • ekonomia i biznes: m.in. szkolenia dotyczące finansów publicznych, kontroli zarządczej, zarządzania projektami, MŚP;
  • reforma samorządowa.

  Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem organów administracji publicznej kraju partnerskiego.