close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 

   

 • ZATRZYMANIE/ ARESZTOWANIE

 • Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu

   

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu dołożył wszelkich starań żeby treść Informatora była poprawna i aktualna. Jednak jeśli masz wątpliwości co do swoich praw lub potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, skontaktuj się z prawnikiem. Niniejszy informator ma charakter pomocniczy i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

   

  KONTAKT Z KONSULEM

   

  Konsulat Generalny RP w Brześciu jest bezstronny i udziela pomocy aby upewnić się, że polscy więźniowie są traktowani prawidłowo, rzetelnie i  zgodnie z białoruskimi przepisami, oraz że nie są traktowani mniej korzystnie od innych więźniów.

   

  Sprawy w których konsul może pomóc więźniom:

   

  • Przekazywanie środków pieniężnych od rodzin w Polsce
  • Dostarczenie przykładowej listy tłumaczy/prawników
  • Wyjaśnienie procedury i udzielenie ogólnych informacji o systemie prawnym na Białorusi
  • Kontakt z rodziną więźnia oraz informowanie jej o postępowaniu w sprawie więźnia na jej/jego  prośbę

  Sprawy w których konsul NIE może pomóc więźniom:

   

  • Służenie poradą prawną
  • Wpływanie na rezultaty procesów sądowych, zbieranie dowodów czy prowadzenie postępowania w sprawie więźnia
  • Wydostanie więźnia z więzienia lub zatrzymanie procedur deportacyjnych
  • Opłacenie prawników więźnia lub udzielanie więźniowi pomocy finansowej w związku
   z postępowaniem
  • Zapewnienie więźniowi traktowania lepszego niż to, które otrzymują obywatele Białorusi

    

   Adres Korespondencyjny Konsulatu:

    

   Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu

   Kujbyszewa 34

   224016 Brześć

   Białoruś

    

   Konsulat Generalny RP w Brześciu uprzejmie informuje, że treść korespondencji kierowanej na adres Konsulatu powinna zawierać wskazanie:

    

   -osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi

   -adresu tej osoby

   -przedmiotu sprawy, której dotyczy.

    

   Konsulat nie udziela odpowiedzi na korespondencję, która nie spełnia wymienionych wymogów.

    

    

  PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OSOBIE OSADZONEJ

   

  Rodzina w Polsce może przekazać osobie osadzonej pieniądze w złotówkach na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Wpłacona kwota zostanie przeliczona według aktualnego kursu
  na ruble białoruskie i wypłacona przez Konsulat przelewem pocztowym na konto stosownego aresztu lub zakładu karnego na rzecz osoby osadzonej. Dane konta:

   

  rachunek bankowy MSZ NBP Okręgowy Oddział Warszawa 93101010100007942230000000

   

  Na przekazie należy zaznaczyć kogo sprawa dotyczy, w jakim więzieniu przebywa dana osoba i który Konsulat należy poinformować. Po dokonaniu wpłaty należy poinformować nasz urząd, mailowo lub faksem.  Adres e-mail Konsulatu Generalnego RP w Brześciu: brzesc.kg.konsul@msz.gov.pl, fax (+375 162) 20 38 29.

   

  Więźniowie odbywający wyrok na terenie Białorusi mają prawo do:

   

  • WYSYŁANIA I OTRZYMYWANIA KORESPONDENCJI  (korespondencja podlega cenzurze)             

    

  • PRZYJMOWANIA WIZYT (to prawo może być ograniczone)

    

  • OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIĘZIENIU

    

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: