close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 

     

  • KARTA POLAKA DLA NIEPEŁNOLETNICH

  •  

    Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Kartę Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu tego dokumentu (nie potrzeba tej zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą. W przypadku małoletnich (do 13 lat) w myśl obowiązujących przepisów konsul przyjmuje wniosek składany przez rodziców, bez obecności dzieci. Stawiennictwo wymagane jest od osób, które posiadają 13-18 lat. Obecność   nieletnich powyżej 13 roku życia jest obowiązkowa.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: