""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • BIBLIOGRAFIA

 •  

   Władysław Zajewski, Polska Belgia Europa. Wiek XIX, Olsztyn 2007 
   The Soldiers of General Maczek in World War II, edited by Zbigniew Mieczkowski, Warsaw-London 2004
   
  1. Dywizja Pancerna
   
  1. Dywizja Pancerna w walce, Bruksela 1947
  Kronika zaopatrywania 1. Dywizji Pancernej, Warszawa 2007
  Bartyzel Tomasz, 1 Dywizja Pancerna, Kraków 1995
   
  Dec Włdysław, Narwik i Falaise, Warszawa 1981
  Generał Maczek i żołnierze 1 Dywizji pancernej, red. Juliusz Englert, Londyn 1992
  Jamar K., Śladami gąsienic Pierwszej Dywizji Pancernej, Hengelo 1947
  Komornicki Stefan, 24 pułk ułanów, Londyn 1976
  Kosztuski Stanisław, Wspomnienia z różnych pobojowisk, Londyn 1972
  Kospath-Pawłowski Edward, Logistyka 1 Polskiej Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka, Siedlce 2004
  Kospath-Pawłowski Edward, Pod rozkazami generała Maczka, Warszawa 1991
  McGilvray Evan, Marsz Czarnych Diabłów. Odyseja 1. Dywizji Pancernej generała Maczka, Poznań 2006 
  Maczek Stanisław, Od podwody do czołga: wspomnienia wojenne 1918-1945, Wrocław 1990 Mieczkowski Zbigniew, Żołnierze generała Maczka, Londyn 2003
  Mieczkowski Zbigniew, Pomniki i pamiątki wojenne na szlaku walk I Dywizji Pancernej: 1944-1945, Londyn 1989
  Nowak Eugeniusz Piotr, 10 Pułk Dragonów, tom 1 i 2, Kraków 2005 i 2006
  Nowakowski Jerzy, Położyński Antoni, Kowalski Marian, Z dziejów 10. Pułku Strzelców Konnych, Warszawa 1982 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, tom II Kampania na obczyźnie, część 1 i 2, Londyn 1959 i 1975
  Położyński Antoni, Krasicki Stanisław, Na froncie zachodnim 1944, Londyn 1946 „Przegląd kawalerii i broni pancernej", nr 1-160.
  Rogoziński Antoni, Wojska łączności i Polska 1 Dywizja Pancerna, Milwaukee 1985
  Rydel Jan, "Polska okupacja" w północno-zachodnich Niemczech 1945-1948 : nieznany rozdział stosunków polsko-niemieckich, Kraków 2000
  Skibiński Franciszek, Pierwsza pancerna, Warszawa 1979
  Skibiński Franciszek, Axel, Warszawa 1988
  Skinder-Suchtitz Teresa, 10 Pułk Strzelców Konnych : wspomnienia dedykowane pamięci wszystkich Dziesiątaków, Londyn 1995
  Solarz Jacek, 1. Dywizja Pancerna 1944-47, tom 1 i 2, Warszawa 2003 i 2004
  Wasilewski Jerzy, 10 Pułk Strzelców Konnych w kampanii 1944-45, 1947
  Wysocki Tadeusz A., 1. Polska Dywizja Pancerna: 1938-1947: geneza i dzieje, Londyn 1989
   
  Polski szwadron szwoleżerów Gwardii Cesarskiej w bitwie pod Waterloo 18 czerwca 1815 r.
  Bielecki Robert, Encyklopedia wojen napoleońskich, t. 1-2, Warszawa 2001-2002 
  Bielecki Robert, Szwoleżerowie gwardii, Warszawa 1996
  Bielecki Robert, Wielka Armia, Warszawa 1995
  Bielecki Robert, Tyszka Andrzej, Dał nam przykład Bonaparte. Wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815, t II, Kraków 1984
  Kukiel Marian, Dzieje wojska polskiego w dobie napoleońskiej 1795-1815, cześć II 1812-1815, Kraków 1920
  Malarski Tomasz, Waterloo 1815, Warszawa 1984
  Naylor John, Waterloo, Londyn 1960
  Pericoli Ugo, 1815. The armies at Waterloo, Londyn 1973
  Pivka Otto v., Napoleon's Polish Troops, Londyn 1974
  Ziółkowski Andrzej, Pierwszy Pułk Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej 1807-1815, Pruszków 1996
   
  Rola polskich oficerów w tworzeniu armii belgijskiej w latach 30. XIX wieku
  Bielecki Robert, Słownik Biograficzny oficerów Powstania Listopadowego, t. 1-3, Warszawa 1995-1998
  Marzenach Charles, Les Officers Polonais dans L Armie Belge apres 1830, Bruksela 1931
  Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, red. Władysław Zajewski, Warszawa 1980
  Tarczyński Marek, Generalicja Powstania Listopadowego, Warszawa 1980
   
  Królewicz Władysław Zygmunt Waza w Antwerpii i pod Bredą
  Czapliński W., Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1976, s. 74.
  Wisner H., Władysław IV Waza, Wrocław - Warszawa - Kraków 1995, s. 44.
  Magnuszewski W., Z dziejów elearów polskich, Warszawa - Poznań 1978, s. 53 n.
  Wisner H., Janusz Radziwiłł 1612 - 1655, wojewoda wileński, hetman wielki litewski, Warszawa 2000, s. 33.
  Wisner H., Radziwiłł Krzysztof, h. Trąby (1585 - 1640), Polski Słownik Biograficzny, t. XXX/2, s. 276.
  Witusik A. A., Młodość Tomasza Zamoyskiego, Lublin 1977, s. 126 n.
  Wójcik Z., Jan Sobieski 1629 - 1696, Warszawa 1994, s. 40.
   
  Reformy Wojskowe Władysława IV
   
  Górski Konstanty, Historia artylerii polskiej, Warszawa 1902;
  Nowak Tadeusz, Wimmer Jan, Historia oręża polskiego 963-1795, Warszawa 1981;
  Spieralski Zdzisław, Wimmer Jan, Polska sztuka wojenna 1563-1647, Warszawa 1961;
  Wimmer Jan, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978;
  Zarys dziejów wojskowości polskiej do 1864, tom I do roku 1648, Warszawa 1965.